Brzeg Dolny

x Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna
ul. Odrodzenia 19,
56-120 Brzeg Dolny
tel. 71/319 58 49

Powiatowa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie
ul. Wojska Polskiego 38
tel. alarmowy - 998 oraz 112
tel. 71/389 28 45
      71/389 27 02
www.strazwolow.cba.pl

x Powrót

 O serwisie

Prywatność
© Copyright 2007- 2020 - mobiinfo.pl