Buczkowice

x O nas

Gmina Buczkowice znajduje się w południowej części Województwa Śląskiego, w Powiecie Bielskim. Tworzą ją cztery niezwykle malowniczo położone miejscowości - Buczkowice, Rybarzowice, Godziszka i Kalna.

Gmina, otoczona jest z trzech stron masywami Beskidów – Śląskim, Żywieckim i Małym. W centrum Buczkowic ma swój początek urokliwy i widowiskowy szlak na najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego - Skrzyczne, a porastające stoki Skrzycznego, Magury i Klimczoka lasy iglaste są doskonałym terenem do urządzania pieszych wycieczek.

Atrybutem turystycznym Gminy jest biegnący na całej długości dwóch największych miejscowości Gminy – Buczkowic i Rybarzowic, potok Żylica. Dolinę Żylicy cechuje ogromne bogactwo szaty roślinnej, w tym liczne gatunki chronione, a w jej wodach występuje kilka przyciągających amatorów wędkowania gatunków ryb. Zarówno w dolinie Żylicy, jak i na wielu znajdujących się w obrębie Gminy terenach niezurbanizowanych spotyka się sarny, dziki i zające oraz rzadkie gatunki ptaków - zimorodka i pluszcza. Żylica kończy swój bieg trzy kilometry od granicy Gminy – wpadając do Jeziora Żywieckiego.


Wyjątkowym walorom przyrodniczym Gminy Buczkowice towarzyszy wysoki poziom zurbanizowania i rozwoju kulturalnego. Charakterystyczna dla Gminy jest rozwinięta baza oświatowa, sportowa i turystyczna oraz dobra infrastruktura drogowa. Na jej terenie znajduje się kilka dużych zakładów pracy (m.in. przetwórstwo mięsne, drzewne i tworzyw sztucznych), jest w 75% skanalizowana i zwodociągowana. Życie kulturalne Gminy organizuje Gminny Ośrodek Kultury, placówki oświatowe i liczne, działające na jej terenie organizacje pozarządowe. Efektem wytężonych działań tych podmiotów jest powstawanie wydawnictw i pomników upamiętniających historię Gminy oraz stosunkowo szeroki wachlarz możliwości rekreacyjnych.

x Powrót

 O serwisie

Prywatność
© Copyright 2007- 2020 - mobiinfo.pl