ZKM Ciechanów

x Kontakt

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W CIECHANOWIE SP. Z O.O.
ul. Gostkowska 83,
06-400 Ciechanów
tel./fax (23) 672 22 16, e-mail: zkm@zkmciechanow.pl
NIP: 566-000-50-12
REGON: 130004595
kapitał zakładowy: 5.858.620 zł

BANK: Bank Spółdzielczy O/Ciechanów 25 8213 0008 2001 0008 3739 0003
KRS nr: 0000058240 wpisany przez Sąd Rejonowy dla m. stołecznego Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy.Spis telefonów: (+48 23)
672-23-06 - dyspozytor
672-22-16 - centrala
673-84-60 - centrala
672-32-94 - centrala
672-32-95 - centrala


Telefony wewnętrzne
11 - dyspozytorzy
12 – kierownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego
14 – główny dyspozytor
20 - sekretariat
23 - płace
24 - kadry
25 - kasa
26 - księgowość
33 - stacja diagnostyczna
36 - kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego
39 - zaopatrzenie- marketing
44 - serwis ogumienia
50 - fax

x Powrót

 O serwisie

Prywatność
© Copyright 2007- 2020 - mobiinfo.pl