Ostrów Wielkopolski

x Telefony alarmowe

- Telefon alarmowy - 112

- Pogotowie ratunkowe / tel. alarmowy - tel. 999

- Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
ul. Kościuszki 12a
tel. 62 738 89 40, 62 738 89 46

- Policja - tel. 997
Komenda Powiatowa Policji – ul. Odolanowska 19,
tel. 62 737 72 10, 

- Straż Miejska
ul. Kościuszki 12a
sekretariat: tel. 62 738 89 43
dyżurny: tel. 62 738 89 40 

- Straż Pożarna - tel. 998
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – ul. Batorego 21
tel. 62 737 50 50
www.ostrow.psp.wlkp.pl

- Pogotowie energetyczne - tel. 991
Energa Operator S.A. – tel. 62 737 82 00

- Pogotowie gazowe  - tel. 992
Zakład Gazowniczy – tel. 62 737 99 80

- Pogotowie wodno-kanalizacyjne - tel. 62 738 77 00
bezpłatny numer infolinii - 800-213-600

- Pogotowie ciepłownicze -  tel. 62 735 86 30

- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowie Wielkopolskim
pl. Stefana Rowińskiego 3
tel. 62 737 89 00, fax: 62 737 89 20 

x Powrót

 O serwisie
© Copyright 2007-2015 - mobiinfo.pl