Śrem

x O Śremie
Śrem to dziewiąte pod względem liczby ludności miasto Wielkopolski, położone nad rzeką Wartą, zaledwie 42 km od Poznania - stolicy Wielkopolski. Obecnie liczy prawie 31 tys. mieszkańców, a gminę zamieszkuje ponad 40 tys. osób.
x
Gmina Śrem bezpośrednio graniczy z gminą Brodnica, Dolsk, Książ Wlkp. z powiatu śremskiego, gminą Kórnik z powiatu poznańskiego, gminą Zaniemyśl z powiatu średzkiego oraz gminą Czempiń i Krzywiń z powiatu kościańskiego. Miasto jest siedzibą władz gminy i powiatu śremskiego.

Śrem jest jedną z najstarszych osad lechickich. Pierwsza wzmianka pisana pochodzi z bulli papieża Innocentego II z 1136 roku. W 2003 roku miasto obchodziło 750 - lecie nadania praw miejskich.

x

Obecnie Śrem należy do najszybciej rozwijających się miast w byłym województwie poznańskim. Jest miastem podążającym za duchem nowoczesności i stawiającym na zrównoważony rozwój. Zaprasza do siebie poprzez swoje atrybuty przyrodnicze, turystyczne, kulturowe i gospodarcze. To serce Wielkopolski, miasto przyjazne inwestorom, turystom i mieszkańcom.

Śrem to silna gospodarczo wielkopolska gmina z tradycjami przemysłowymi. Z powodzeniem tworzy i realizuje przyjazną i otwartą politykę proinwestycyjną dla przedsiębiorców, którym swoje tereny oferuje Śremska Podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Gminie przyznano tytuł Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji.
Śrem oferuje doskonałe warunki dla rozwoju przedsiębiorczości. Zachęty inwestycyjne w postaci zwolnień podatkowych i ulg inwestycyjnych, dobrze rozwinięte otoczenie biznesu, działalność aktywizująca przedsiębiorczość w ramach Śremskiego Ośrodka Wspierania Małej Przedsiębiorczości oraz dbałość władz samorządowych o rozwój infrastruktury technicznej i komunalnej są elementami przyciągającymi inwestorów. Śrem wyróżnia się w skali Wielkopolski i kraju stałym przyrostem liczby obiektów przemysłowych. Największą firmą jest Odlewnia Żeliwa ŚREM S.A, która wytwarza odlewy do produkcji silników i armatury przemysłowej, eksportując ok. 80% swojej produkcji. Inne znaczące firmy w gminie to: Karma Bella Sp. z o.o., Rehau, Defor S.A., Domo-Meble, Sunset Suits, Spójnia Sp. z o.o., Dutron Sp. z o.o., ATB TRUCK, Multispedytor, Medivet.
x
Dobrze rozwinięte w Śremie jest otoczenie biznesu: usługi finansowe oferuje wiele banków m.in. PKO BP, BZ WBK SA, BPH PBKSA, Spółdzielczy Bank Ludowy, Kredyt Bank, Lukas Bank. Swoje siedziby mają tu również: Urząd Skarbowy, ZUS, KRUS oraz oddziały różnych firm ubezpieczeniowych.

W gminie silnie rozwinięta jest baza edukacyjna. Działa tu 7 przedszkoli, 10 szkół podstawowych, 5 gimnazjów oraz szkoły ponadgimnazjalne - licea oraz technika, które kształcą fachowców wielu specjalności, np. ekonomista, handlowiec, mechanik, elektromonter, jak i fachowców branży budowlanej, krawieckiej czy rolniczej. W 2001 roku powstał Oddział Zamiejscowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studenci mogą kształcić się na kierunkach turystyka i rekreacja oraz chemia materiałowa. Od roku szkolnego 2007/2008 będzie możliwość studiowania w Wyższej Szkole Handlowo-Ekonomicznej z Jarocina, której filia zostanie otwarta w Śremie.

x
Śrem jest miastem, gdzie rozwija się również życie kulturalne. Działają tu: Śremski Ośrodek Kultury, Muzeum Śremskie, Biblioteka Publiczna i Pedagogiczna, Kinoteatr Słonko. Mieszkańcy angażują się w życie kulturalne w różnorodne jego formy: chóry (Moniuszko, Concentio), orkiestry dęte, zespoły taneczne, Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej i wiele innych.
Miasto oferuje również rozbudowaną bazę sportowo-rekreacyjną.

Śremski Ośrodek Sportu i Rekreacji oferuje doskonałe warunki do uprawiania wielu dyscyplin sportowych: basen, halę sportową, kręgielnię, korty tenisowe i do squasha, strzelnicę sportową, przystań żeglarską. Prężnie działają też kluby sportowe, mi.in.: Klub Jeździecki Agro-Handel, Klub Sportowy Rapid, Klub Sportowy Wodnik, TKKF Sokół, Klub Żeglarski Odlewnik, Śremski Klub Rowerowy Żwawe Dziadki. Na Warcie odbywają się najdłuższe maratony pływackie i spływy kajakowe. Jezioro Grzymisławskie z kolei jest gospodarzem Motorowodnych Mistrzostw Świata i Europy.
x
Okolice Śremu to piękna przyroda (lasy, jeziora, dolina Warty) oraz zabytki architektury, głownie sakralnej.
Ochroną objętych jest 25% powierzchni gminy. Chronione są łęgi nadwarciańskie w ramach Zespołu Przyrodniczo -Krajobrazowego Łęgi Mechlińskie, utworzonego w 1996 roku z rzadkimi gatunkami flory i fauny (200 gatunków ptaków): kania rudna, błotniak zbożowy, bocian czarny; wytrwali obserwatorzy mogą spotkać rodziny bobrów. Na terenie gminy 2 640 ha zajmuje Park Krajobrazowy Gen. Dezyderego Chłapowskiego utworzony w 1992 roku - położony byłych województw leszczyńskiego i poznańskiego. Najstarszym i największym (57ha) parkiem w mieście jest Park im. Powstańców Wlkp. Najmłodszym parkiem jest Miejski Park Ekologiczny im. W. Puchalskiego - powołany w 1995 roku. Jest pięknym miejscem spacerowym dla mieszkańców miasta.
Śrem w sposób harmonijny łączy w sobie kontrasty: ekologię i ochronę środowiska ze znakomicie funkcjonującym przemysłem, bogate dziedzictwo historyczne i kulturowe z nowoczesnością, legendarną gospodarność i zapobiegliwość mieszkańców, ich solidny stosunek do życia i pracy z gościnnością, otwartością i tolerancją. Jest doskonałym miejscem do zamieszkania.

x Powrót

 O serwisie

Prywatność
© Copyright 2007- 2020 - mobiinfo.pl