Suchy Las

x Pomoc Społeczna

O�rodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie

Kierownik O�rodka:
SYLWIA NOWAK - KABACIŃSKA
Adres O�rodka: 62-002 Suchy Las, ul. Borówkowa 27,
tel. 8116-209, 8125-734

Statut O�rodka: nadany uchwał¹ nr XXXIII/321/2000 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 listopada 2000 r. w sprawie nadania Statutu O�rodkowi Pomocy Społecznej w Suchym Lesie.

x Powrót

 O serwisie

Prywatność
© Copyright 2007- 2020 - mobiinfo.pl