Swarzędz

x Turystyka

Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. prof. Ryszarda Kosteckiego
ul. Poznańska 35, Swarzędz, tel. 061 651 18 17
www.muzeum-szreniawa.pl

Swarzędzki skansen to największe plenerowe muzeum etnograficzne, poświęcone historii polskiego pszczelarstwa i bartnictwa. Unikatowa kolekcja uli liczy ponad 230 obiektów i obrazuje rozwój polskiego pszczelarstwa od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy. Wśród eksponatów znajdziemy ule figuralne, architektoniczne, koszowe, skrzynkowe i kłody bartne. Większość uli zamieszkana jest przez pszczoły. Najstarszy ul to 600-letnia barć wiślana, wyłowiona w 1927 r. zachowana w doskonałym stanie m.in. dzięki przesyceniu kitem pszczelim. W scenerii naśladującej naturlane środowisko, w formie dioramy, można zobaczyć bytowanie trzmieli i pszczół samotnic oraz owadów żyjących dziko w przyrodzie. Na terenie skansenu usytuowana jest rónież wystwa poświęcona owadom użytkowym oraz historii jedwabnictwa w Polsce i na świecie. Przedłużeniem wystawy w części parkowej są poletka demonstracyjne z wieloma gatunkami roślin miododajnych, zalecanych pszczelarzom do wysiewu w pobliżu pasiek ( ok. 70 odmian roślin).

Skansen utworzono w parku o powierzchni 4,5 ha, który powstał w II połowie XIX wieku jako część majątku ziemskiego Nowa Wieś. Właścicielami parku były kolejno niemieckie i polskie rodziny. Na jego terenie stoi stylowy pałacyk, w którym mieści się obecnie restauracja i hotel.

Muzeum proponuje:
- organizację ognisk z piknikiem przy modelu młyna wodnego
- lekcje biologii dotyczące życia owadów
- lekcje z historii bartnictwa i pszczelarstwa
- filmy o tematyce pszczelarskiej i jedwabniczej
- prelekcje o życiu pszczół
- wykłady lekarzy weterynarii dotyczące chorób pszczół
- organizację plenerów plastycznych
- prezentację roślin miododajnych na poletkach demonstracyjnych

Godziny otwarcia: sezon zimowy (01.11-31.03): wt-sob godz. 9.00-15.00, w sezonie letnim (01.04-31.10): wt-sob godz. 9.00-16.00, niedz. godz. 10.00-15.00
Muzeum Środowiska Przyrodniczego i Łowiectwa Wielkopolskiego

w Uzarzewie

ul. Akacjowa 12, 62-006 Kobylnica, Uzarzewo, tel. 061 818 12 11
www.muzeum-szreniawa.pl

W przepięknym, XIX-wiecznym uzarzewskim pałacu o neorenesansowych elewacjach, który wzniesiono w l. 1860-65, znajduje się Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie. Otwarto je w 1977 roku. Zgromadzone tu eksponaty przyrodnicze, trofea i akcesoria myśliwskie oraz dzieła sztuki obrazują różnorodność fauny wielkopolskiej oraz bogate na tym terenie tradycje łowieckie. Początek ekspozycji ilustruje pradzieje łowiectwa. Można tu obejrzeć m.in. kości zwierząt wymarłych lub obecnie w Wielkopolsce niewystępujących (np. tura i niedźwiedzia) oraz pierwotną broń myśliwską, poznać różne formy łowów w czasach nowożytnych, podziwiać liczne trofea i kolekcję broni myśliwskiej, od oszczepu i kuszy po broń palną. Są tu sale poświęcone zwierzynie płowej, sarnie i jeleniowi. przedstawiono też występujące w Wielkopolsce ptactwo, zarówno gatunki łowne, jak i chronione. Na terenie muzeum znajduje się także wystawa prezentująca osiągnięcia jednego z najwybitniejszych wielkopolskich myśliwych – Adama Smorawińskiego, który w kraju zdobył niemal wszystkie możliwe trofea, łącznie z żubrem. Skierował więc swoje zainteresowania na kraje Afryki i Ameryki Północnej. Klejnotem kolekcji jest „wielka piątka afrykańska”, do której należy słoń, bawół, nosorożec, lew i lampart. Trofea z Kanady, to głównie drapieżniki: niedźwiedzie, wilk, kojot, ryś, rosomak i wspaniały medalion łosia o niespotykanych w Polsce rosochach.
Muzeum otacza starannie utrzymany park krajobrazowy ze wspaniałym drzewostanem, rozplanowany w XIX wieku przez Augusta Denizota.

Godziny otwarcia: codziennie oprócz poniedziałków 8.00- 15.00, w maju i w czerwcu 8.00-18.00. W niedziele i święta: sezon letni (1.04-31.10): 10.00-16.00, sezon zimowy (2.11-31.03): 10.00-15.00.
Nieczynne: 1 stycznia, 1 dzień świąt Wielkanocnych, Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada, 25 grudnia.
Kościół p.w.św Marcina w Swarzędzu
ul. Św. Marcina 10, Swarzędz, tel. 061 8 174 926

Kościół w Swarzędzu został zbudowany w XII wieku przez Łodziów, Kościół murowany postawili Górkowie w XVI w. Upadający kościół odbudował Teodor Rożmiński w 1777r, rozbudował go w 1897 ks. Dziekan Dambek przez dodanie poprzecznej nawy. Kościół posiada dwie kaplice: Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Józefa patrona Cechu Stolarzy. Wnętrze jest ozdobione freskami przez artystów plastyków Łucję i Józefa Oźminów. Kościół konsekrowany w 1656 roku pod wezwaniem św. Marcina w 1968 został uznany za zabytek.
msze święte codziennie o 7.00 i 18.30, w niedziele 7.00, 8.30, 10.00, 11.15, 13.00 i 18.00
Kościół Parafialny w Wierzenicy, p.w. Św. Mikołaja
ul. Wierzenicka 12, Wierzenica, tel. 061 8 150 134

Wierzenica jest to wieś oddalona od Poznania o 17 km w kierunki północno - wschodnim. Nazwa pochodzi od starego imienia Wierzan. Pierwszą wzmiankę historyczną podaje "Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski". Parafia założona została w XIII wieku przy osadzeniu wsi na prawie średzkim. W roku 1510 kościół (podobnie jak dziś) był już pod wezwaniem św. Mikołaja. Ksiądz kanonik Stanisław Koziorowski podaje w swoim "Szematyźmie...", że drewniany dom boży pochodzi najprawdopodobniej z XVIII wieku, tymczasem "Akta Wizytacji" Archidziekanatu Poznańskiego z 1778 roku odnośnie kościoła w Wierzenicy zaznaczają między innymi że "... nie stwierdzono kto go wybudował, jest cały z drewna, kryty gontami..". Tak więc do końca nie można ustalić daty budowy kościoła.
Wnętrze kościoła utrzymane jest w stylu barokowym, w głównym ołtarzu znajduje się unikalny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1636 roku. Do kościoła przylega grobowiec rodziny Cieszkowskich, gdzie pochowano m.in. Augusta Cieszkowskiego - wybitnego filozofa, ekonomistę, reformatora społecznego, twórcę tzw. filozofii czynu, współtwórcę polskiego mesjanizmu, patrona Akademii Rolniczej w Poznaniu. W Wierzenicy gościł kilkakrotnie Zygmunt Krasiński, ostatni z trzech wieszczów epoki romantyzmu.

Kościół pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Uzarzewie
ul. Akacjowa 7, Uzarzewo, tel. 061 8 172 372

Kościół Michała Archanioła leży w dolinie Cybiny, na niewysokim wzniesieniu. Wybudowany został w 1749 r. W 1869 r. dobudowano wieżę, a w 1900 r. zakrystię i murowaną kaplicę grobową Żychlińskich (ówczesnych właścicieli wsi). Wewnątrz znajdują się dwa barokowe ołtarze boczne z połowy XVIII wieku. Ciekawym zabytkiem jest obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z drugiej połowy XVII wieku, z klęczącą postacią fundatorki i zachowanym fragmentem napisu fundacyjnego: ''Anna Młynarka''. Obok świątyni stoi późnoklasycystyczna plebania z połowy XIX wieku.
Na cmentarzu, przy drodze do Gortatowa, znajduje się zbiorowa mogiła Żydów, zmarłych lub zabitych w obozie pracy w Kobylnicy. Około 1 km na zachód od wsi, na skraju głębokiego jaru, znajdują się ślady średniowiecznego grodziska stożkowatego.

x Powrót

 O serwisie

Prywatność
© Copyright 2007- 2020 - mobiinfo.pl