Świdnica

x Zabytki

KOSCIÓ£ POKOJU pw św. Trójcy (ewangelicko-augsburski)
Najcenniejszy zabytek sakralnej sztuki protestanckiej Śląska, uważany zarazem za największy drewniany kościół w Europie. Wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Oryginalne barokowe wnętrze świątyni jest jedynym swego rodzaju odstępstwem od typowego surowego kanonu protestanckiego. Na szczególną uwagę zasługują barokowe elementy zdobnicze ołtarza głównego, ambony, organów dużych i małych oraz lóż okalających świątynię od wewnątrz.
(074) 852-28-14
ceny biletów: bilet normalny 6 zł / ulgowy
3 zł

KATEDRA PW. ŚW. STANIS£AWA I WAC£AWA - KATEDRA ŚWIDNICA
W głównej formie jest budowlą gotycką. Kościół posiada drugą co do wysokości wieżę na Dolnym Śląsku i trzecią w Polsce (po klasztorze na Jasnej Górze w Częstochowie). Barokowe wnętrze pochodzi z przełomu XVII i XVIII wieku. Do najważniejszych elementów zdobniczych należą: ołtarz Zaśnięcia NMP w formie pentaptyku w 1492 r., chór Bractwa Maryjnego, zwany również Chórem Mieszczan z 1468 r., posiadający bogate późnogotyckie zdobienie oraz ołtarz główny z 1694 r. Wzorowany na ołtarzu paryskiego kościoła Val De Grace.

RATUSZ, RYNEK i STARE MIASTO
Będąc w Świdnicy koniecznie należy odwiedzić Rynek z odremontowanymi kamienicami i oświetleniem dekoracyjnym, dzięki któremu Świdnica została Najlepiej Oświetloną Gminą 2002 r., a w roku 2004 zwyciężyła w prestiżowym międzynarodowym konkursie oświetleniowym firmy Philips. Warto zresztą zobaczyć całe stare miasto, w którym odnajdziemy wiele pereł architektury.

KOLUMNA ŚW. TRÓJCY-RYNEK
Barokowa kolumna Świętej Trójcy wykonana jest z czerwonego piaskowca. Posąg anonimowego autorstwa ufundowany został w 1693 r. przez starostę świdnicko - jaworskiego Joachima von Sinzendorfa. Fundator, po swojej śmierci w 1697 r., pochowany został w kościele parafialnym św. Stanisława i św. Wacława, o czym informuje inskrypcja znajdująca się na kartuszu, umieszczonym na pomniku staraniem wdowy po staroście. Obecnie kolumnę można podziwiać w całej wspaniałości, dzięki przeprowadzonym niedawno zabiegom konserwatorskim.

ZESPÓ£ RZEŹB W RYNKU
Ozdobą świdnickiego Rynku są dzieła miejscowego artysty Georga Leonarda Webera, tworzącego na przełomie XVII i XVIII w. Są to posągi św. Floriana i św. Jana Nepomucena, stojące w rogach bloku śródrynkowego, oraz mitologiczne postacie Atlasa i Neptuna, zdobiące dwie fontanny.

ŚWIDNICKIE KAMIENICE
XIV w. jest okresem, w którym wykształcił się typ szczytowej kamienicy mieszczańskiej. Budynki wokół rynku posiadały podcienia, które stopniowo likwidowano aż do połowy XVIII w. Częste zniszczenia w wyniku wojen i pożarów spowodowały, że wielokrotnie przebudowywane domy zachowały relikty wielu stylów architektonicznych.

FORTYFIKACJE
Ważnym elementem miasta średniowiecznego były mury obronne. Do fortyfikowania Świdnicy murem kamiennym przystąpiono najprawdopodobniej w drugiej połowie XIII w. Dokument księcia wrocławskiego Henryka Probusa z 1285 r. zabrania świdnickim Żydom zajmowania się czymkolwiek z wyjątkiem budowy i stróżowania murów miejskich. Prace fortyfikacyjne trwały przez cały XIV i XV wiek, m.in. w 1486 r. rozpoczęto budowę trzeciego pasa murów, uzbrojonego w liczne wieże.

MUZEUM DAWNEGO KUPIECTWA
Powstało w 1967 w ratuszu, w nawiązaniu do tradycji kupieckiej miasta. Stałe ekspozycje muzeum prezentują aranżacje: dawnej karczmy, apteki, sklepu, domu wagi, urzędu miar oraz kasy sklepowe, etykiety, pieniądze, odważniki i miary. W gotyckiej Sali Rajców można obejrzeć XVI wieczne freski o tematyce religijnej (Sąd nad Jawnogrzesznicą, Sąd Ostateczny i Ukrzyżowanie Chrystusa) oraz o tematyce architektonicznej.
tel. (074) 852-12-91
ceny biletów: bilet normalny 3 zł, ulgowy: 2 zł, w piątek bezpłatnie

MUZEUM BRONI I MILITARIÓW
Znajduje się w podziemiach XVIII wiecznego wału głównego twierdzy świdnickiej. Można w nim zobaczyć zbiory broni strzeleckiej, maszynowej i wielokalibrowej, a także sprzęt ciężki z XIX i XX wieku. Utworzono tutaj atestowaną strzelnicę sportową.
tel. (074) 852-52-34
ceny biletów: bilety 3 zł normalny, młodzież do 4 klasy szkoły podstawowej - 1zł, pozostała młodzież 2 zł

BASTEJA BRAMY STRZEGOMSKIEJ I BY£Y KOŚCIÓ£ PRZYBRAMNY PW. ŚW. BARBARY
Miejsce to wyznaczało obszar miasta w obrębie murów. W początkach XVI wieku postawiono tu kościół pw. św. Barbary. Przy jego wejściu znajdują się dwie płaskorzeźby św. Barbary i św. Katarzyny pochodzące z tamtego okresu, a w prezbiterium zachowały się renesansowe malowidła ścienne o tematyce roślinnej. W XIX wieku urządzono tu arsenał. Obecnie siedziba Naczelnej Organizacji Technicznej.

KOŚCIÓ£ ZIELONOŚWIĄTKOWY
W XIII wieku istniał na tym miejscu zamek książęcy, wielokrotnie przebudowywany, którego relikty zachowały się częściowo (portal z 1537 roku z renesansową ornamentyką). Obecnie ma tu swoją siedzibę Zbór Kościoła Zielonoświątkowego

KOŚCIÓ£ PW. ŚW. JÓZEFA
Obiekt jednonawowy, posiadający rokokową elewację i wystrój. Nad portalem znajdują się figury świętych (Augustyna, Józefa i Urszuli), a w środku zachowały się loże sióstr zakonnych z XVIII wieku.

GALERIA FOTOGRAFII
Od XIV wieku, wg wzmianki w księdze miejskiej znajdowała się tutaj apteka. Wewnątrz, oprócz interesujących wystaw fotograficznych można również podziwiać piękną barokową sztukaterię znajdującą się na sklepieniu.

KAMIENICA POD BYKAMI
Od 1882 roku istnieje tutaj apteka. Budynek posiada neorenesansową dekorację, a na szczególną uwagę zasługują naturalnej wielkości sylwetki byków, umieszczone na wysokości pierwszego piętra w narożach budynku.x Powrót

 O serwisie

Prywatność
© Copyright 2007- 2020 - mobiinfo.pl