Barcin

x Instytucje społeczne

Miejsko-Gminny O�rodek Pomocy Społecznej, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9, tel./fax. (0-52) 383-34-45

�rodowiskowy Dom Samopomocy, 88-190 Barcin ul. Ko�cielna 15, tel. (0-52) 383-20-79. Dom dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w ramach którego �wiadczone s╣ usługi specjalistyczne.

�wietlica �rodowiskowa G╣sienica, 88-190 Barcin ul. Ko�cielna 15, tel. (0-52) 383-20-79

Dom Pomocy Społecznej, 88-190 Barcin, ul. Polna 30, tel./fax. (0-52) 383-21-40

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, 88-190 Barcin, ul. Mogileńska 5, II piętro, pokój 217, tel. (0-52) 383-23-26. Specjalista terapii uzależnień poniedziałek godz. 16.00-19.00 i wtorek godz. 15.00-20.00.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, 88-190 Barcin, ul. Lotników 13, Wspólnota AA Pojednanie, tel. (0-52) 383-34-47. specjalista psychoterapii uzależnień Poniedziałek godz. 14.30-22.00, wtorek-czwartek godz. 16.00-20.00, lekarz psychiatra pi╣tek godz. 15.00-20.00.

Biuro po�rednictwa pracy przy Pomorsko-Kujawskim Zrzeszeniu Samopomocy Obywatelskiej Sampo, 88-190 Barcin, ul. Mogileńska 5, pok. 215, tel. (0-52) 383-23-00

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, 88-190 Barcin, ul. Mogileńska 5, II piętro, pokój 217, tel. (0-52) 383-23-26. W Piechcinie specjali�ci przyjmuj╣ w �wietlicy MDK, ul. 11.Listopada, wtorki godz. 9.45-14.45.

x Powrót

 O serwisie

Prywatno┼Ť─ç
© Copyright 2007- 2021 - mobiinfo.pl