ZKM Ciechanów

x Struktura

Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie Spółka z ograniczoną działalnością powstał w 1998 roku. 100% udziałów Spółki posiada Gmina Miasta Ciechanów.
Zgromadzeniem Wspólników dla Spółki jest jednoosobowo Prezydent Miasta Ciechanów. Funkcje kontrolne sprawuje Rada Nadzorcza powoływana przez Zgromadzenie Wspólników na 3 letnią kadencję, w której skład wchodzi 3 przedstawicieli Zgromadzenia Wspólników i 2 przedstawicieli załogi wybieranych w wyborach bezpośrednich.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie w ramach zorganizowanej komunikacji miejskiej pasażerskiego transportu rozkładowego lądowego, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta Ciechanowa i ościennych gmin (kod PKD 60.21.A).
W ramach działalności podstawowej Spółka prowadzi sprzedaż i dystrybucję biletów na przewozy komunikacją miejską, a także działalność w zakresie budowy i konserwacji przystanków.

Ponadto:

*
wykonywanie usług diagnostycznych w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów pod patronatem ITS Warszawa oraz naprawy pojazdów mechanicznych,
*
prowadzenie myjni pojazdów mechanicznych,
*
wynajem autobusów wraz z kierowcą oraz innych pojazdów,
*
przewozy turystyczne na terenie całego kraju autobusem turystycznym 48 miejsc oraz mikrobusem 8 miejsc,
*
sprzedaż części samochodowych oraz podzespołów nowych i używanych do autobusów,
*
usługi wulkanizacyjne,
*
sprzedaż paliw dla firm.

x Powrót

 O serwisie
© Copyright 2007-2019 - mobiinfo.pl