Giżycko

x Festiwal Muzyki Organowej

W tym roku

XXXII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
MUZYKI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ W GIŻYCKU

Koncerty są powodem do satysfakcji dla pomysłodawców, organizatorów i wszystkich tych, którzy przyczynili się do tego, aby w Giżycku rozbrzmiewała muzyka.

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej odbywa się co roku w lipcu i sierpniu w Kościele Ewangelicko-Augsburskim, który znajduje się przy placu Grunwaldzkim.

Kamień węgielny pod budowę świątynii położono 11 maja 1826r. W 1881r. powiększono okna, dobudowano absydę i zakrystię, zmieniono ołtarz i ambonę. Ołtarz zdobią malowidła znakomitego berlińskiego malarza Karla Gottfrieda Pfannschmidta.

Przed wiekami kościół był budowlą drewnianą. Murowany powstał w 1633r., w dziewięć lat później dobudowano wieżę z pięknym i kosztownym hełmem. 26 listopada 1686r spłonęła. Odbudowano ją dopiero w 1709 roku, a w 1728 r. kościół otrzymał trzy dzwony: duży, średni i mały. 3 kwietnia 1822 r. świątynia spłonęła w pożarze miasta. Do dziś nie zachowały się żadne dane ikonograficzne.

Przed wiekami kościół był budowlą drewnianą. Murowany powstał w 1633r., w dziewięć lat później dobudowano wieżę z pięknym i kosztownym hełmem. 26 listopada 1686r spłonęła. Odbudowano ją dopiero w 1709 roku, a w 1728 r. kościół otrzymał trzy dzwony: duży, średni i mały. 3 kwietnia 1822 r. świątynia spłonęła w pożarze miasta. Do dziś nie zachowały się żadne dane ikonograficzne.
Pomysłodawcą i gospodarzem koncertów organowych był Proboszcz parafii Eangelicko-Augsburskiej w Giżycku Ks. Janusz Jagucki - obecny Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Zaproponował on koncerty w swoim kościele chcąc wykorzystać walory dźwiękowe istniejących tam organów, a tym samym poszerzyć grono słuchaczy o ludzi z poza parafii.

Jak wspomina dzisiaj J.E Ks. Bp Jagucki w tamtych czasach nikt nie chciał rozmawiać z księdzem na temat zorganizowania koncertów. Jednak pomysł był na tyle atrakcyjny, iż zaczął przekonywać innych i zyskał poparcie władz miejskich Giżycka oraz Suwalskiego Towarzystwa Miłośników Muzyki (od 1981 roku Suwalskie Towarzystwo Muzyczne im. Emila Młynarskiego). W programowym przygotowaniu koncertów pomoc zaoferował wówczas dyrektor Krajowego Biura Koncertowego Zbigniew Pawlicki.

Pierwszą próbą i testem dla organizatorów i giżyckiej publiczności, gdyż miasto nie miało poważniejszych tradycji kulturalnych, stał się występ 25 kwietnia 1978 roku Poznańskiego chóru "Polskie Słowiki" pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego. Próba ta zakończyła się pełnym powodzeniem.

Po koncercie w "Gazecie Współczesnej" Lucjan Drab napisał: "Było to niewątpliwie jedno z najbardziej interesujących wydarzeń kulturalnych ostatnich lat. Koncertu wysłuchało około ośmiuset mieszkańców Giżycka i okolic".

Ten pierwszy występ potwierdził celowość planowanych koncertów, także organizatorzy z większą wiarą przystąpili do urzeczywistniania pomysłu.
17 VI 1978 roku pierwsze Giżyckie Koncerty Organowe zaingurował jeden z najwybitniejszych polskich organomistrzów Józef Serafin oraz Zespół Muzyki Dawnej prowadzony przez Kazimierza Piwkowskiego, grający na zrekonstruowanych kopiach dawnych instrumentów. Od tego czasu Koncerty odbywają się do dnia dzisiejszego, ciesząc mieszkańców miasta, jak i licznie przybyłych turystów. Wśród występujących na giżyckich koncertach byli sławni artyści z Polski i zagranicy.

Grali tu między innymi: prof. Andrzej Chorasiński, Joachim Grubich, Feliks Rączkowski, Duńczyk Knud Vad, Belg Hubert Schoonbroodt, na trąbce Stefan Handryś, na skrzypcach Krzysztof Jachowicz. Śpiewała w giżyckim Kościele Stefania Woytowicz, Jadwiga Rappe czy Krystyna Szostek-Radkowa. Występy Zespołów Muzyki Cerkiewnej pod dyrekcją Jerzego Szubraka czy innych chórów cieszyły się zawsze dużym powdzeniem.

Osobami, które przyczyniły się również do stworzenia i trwania koncertów była z ramienia władz miasta Irena Bernatowicz i Paweł Wawrzyniak z Suwalskiego Towarzystawa Muzycznego im. Emila Młynarskiego. 

W latach 2004-2007 organizatorem koncertów było Centrum Animacji KOA w Giżycku z dyrektorem Jerzym Piekarskim na czele (www.koncerty.kinofala.net). KOA wygrało również ogłoszony przez miasto konkurs na organizację koncertów przez kolejne trzy lata.

x Powrót

 O serwisie

Prywatność
© Copyright 2007- 2020 - mobiinfo.pl