Giżycko

x Most Obrotowy

TERMINARZ OTWIERANIA MOSTU OBROTOWEGO 2009

1. Od 1 do 27 kwietnia, od 4 do 31 maja oraz od 16 września do 31 października, w przypadku potrzeby uruchomienia przeprawy,  most będzie otwierany dla ruchu wodnego i przejezdny dla ruchu kołowego w niżej wymienionych godzinach:

Otwierany dla ruchu wodnego:

10.35 - 11.00
12.30 - 13. 00
13.45 - 14.15
16.50 - 17.20

Przejezdny dla ruchu kołowego:

11.05 - 12.25
13.05 - 13. 40
14.20 - 16.45
17.25 - 10.30

2. Od 28 kwietnia do 3 maja i od 1 czerwca do 15 września most będzie otwierany dla ruchu wodnego i przejezdny dla ruchu kołowego w niżej wymienionych godzinach:

Otwierany dla ruchu wodnego:

8.10 - 8.30
10.35 - 11.00
12.30 - 13. 00
13.45 - 14.45
15.50 - 17.20
18.30 - 19.00

Przejezdny dla ruchu kołowego:

8.35 - 10.30
11.05 - 12.25
13.05 - 13.40
14.50 - 15.45
17.25 - 18.25
19.05 - 8.05

3. Od 1 listopada do 31 marca most będzie zamknięty dla ruchu wodnego.


4. Pojazdy i jednostki pływające uprzywilejowane, biorące udział w akcjach ratunkowych będą przepuszczane, a most  będzie otwierany i przejezdny poza ustalonymi godzinami, zarówno dla ruchu kołowego jak i wodnego.

x Powrót

 O serwisie

Prywatność
© Copyright 2007- 2020 - mobiinfo.pl