Kutno

x Specjalna Strefa Ekonomiczna

£ódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna - Podstrefa Kutno powstała 22 sierpnia 2001 roku.
Obecnie łączna powierzchnia Podstrefy Kutno wynosi 99,08 ha.
Podstrefa Kutno składa się z obszarów Wschodnia, Odlewnicza i Holenderska. Na terenie SSE działają już zakłady Fuji Seal, DS Smith, Kofola, Sirmax, PolyOne i Paja Folie.

Kompleksy położone są w Kutnowskim Parku Agro - Przemysłowym, w sąsiedztwie drogi międzynarodowej E-30 oraz magistrali kolejowej E-20 i sieci bocznic.
W odległości ok. 1,5 km od terenów SSE przebiegać będzie autostrada A-1. 
Kompleks  Wschodnia posiada kompletne wyposażenie w urządzenia sieciowe. Istniejące na terenie KPAP Główny Punkt Zasilania Energetycznego oraz Stacja Uzdatniania Wody posiadają znaczne rezerwy mediów.
Ciepłownia Miejska oferuje także ciepło technologiczne. Działający w Kutnie dwaj operatorzy sieci telefonicznej kablowej gwarantują możliwość natychmiastowego podłączenia do sieci.
Tereny Podstrefy Kutno należą do Gminy Miejskiej Kutno i posiadają uregulowaną sytuację prawną. Istnieje możliwość sprzedaży działek dostosowanych wielkością do indywidualnych potrzeb inwestora. Rozpoczęcie działalności gospodarczej w Kutnie na terenach £SSE S.A. daje inwestorowi możliwość skorzystania z wielu ulg i zwolnień. Wśród nich najważniejsze to:
- pomoc z tytułu inwestycji - zwolnienie z podatku dochodowego w wysokości do 50% poniesionych nakładów inwestycyjnych (65% w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, tj. zatrudniających mniej niż 200 pracowników) lub
- pomoc z tytułu zatrudnienia - zwolnienie z podatku dochodowego w wysokości do 50% dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników (65% w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw),a ponadto
- preferencyjne oprocentowanie pożyczek dla rozpoczynających działalność- 30% stopy kredytu lombardowego,
- podwyższone stawki amortyzacyjne,
- pomoc Urzędu Pracy w rekrutacji i szkoleniu nowo zatrudnianych pracowników.
Nadto inwestor może ubiegać się o zwolnienie przez lokalne władze samorządowe z podatku od nieruchomości oraz podatku gruntowego. Wszelkich informacji na temat możliwości inwestowania na terenie Podstrefy Kutno, a także w mieście udziela Cezary Gawryszczak - tel. +48242531123.

x Powrót

 O serwisie
© Copyright 2007-2019 - mobiinfo.pl