Łowicz

x Rezydencja Biskupa £owickiego


Dawna dziekania, obecnie rezydencja Biskupa £owickiego. Dwór ufundowany przez dziekana łowickiego W. Krajewskiego.

Pod koniec XVIII w. siedziba biskupa sufragana. Obok dawna Kuria Wikariuszy, zbudowana w ok.1730 r. na planie podkowy, na dziedzińcu figura św. Jana Nepomucena.

x Powrót

 O serwisie

Prywatność
© Copyright 2007- 2020 - mobiinfo.pl