Łowicz

x Rezydencja Biskupa Łowickiego


Dawna dziekania, obecnie rezydencja Biskupa Łowickiego. Dwór ufundowany przez dziekana łowickiego W. Krajewskiego.

Pod koniec XVIII w. siedziba biskupa sufragana. Obok dawna Kuria Wikariuszy, zbudowana w ok.1730 r. na planie podkowy, na dziedzińcu figura św. Jana Nepomucena.

x Powrót

 O serwisie
© Copyright 2007-2019 - mobiinfo.pl