Łowicz

x Ratusz w Łowiczu

Łowicz miał w ciągu swych dziejów kilka siedzib samorządowych. Dwie najstarsze widnieją na rytowanej panoramie miasta F. Hogenberga z początku XVII w., zamieszczonej w słynnym dziele G. Brauna „Civitates orbis terrarum”. Chronologicznie pierwszym ratuszem był przypuszczalnie stojący pośrodku Starego Rynku budynek, określany na sztychu Hogenberga mianem praetorium civitatis, czyli ratusz miasta, z dopiskiem veteris – starszy.

Charakterystyczny dla gotyku, podłużny układ okien na piętrze budowli, wskazywał, że tam właśnie odbywały się zgromadzenia rady miejskiej, zanim jeszcze w 1419 r. arcybiskup gnieźnieński Mikołaj Trąba dokonał unifikacji prawnej gmin łowickich. Po przeniesieniu siedziby władz miasta na Nowy Rynek gmach ratusza wynajął cech prasołów, przeznaczając jego pomieszczenia na składy soli. Zwano go kupusem.

W czasach okupacji pruskiej urządzono w nim odwach, który rozebrano dopiero w połowie lat 20. XIX w. W XV wieku na okres ponad 300. lat siedziba władz samorządowych Łowicza przeniosła się na Nowy Rynek. W przywileju wydanym dla miasta w 1443 r. arcybiskup Wincenty Kot zgodził się na budowę tam nowego ratusza z sukiennicami. Budynek ten uległ całkowitemu zniszczeniu w czasie wielkiego pożaru Łowicza w 1525 r. W czternaście lat później w jego miejscu stanął nowy gmach ratusza.

O ile wcześniejszy ratusz był budowlą gotycką, o tyle wybudowany w 1539 r. nosił wyraźne znamiona stylu renesansowego. Wyglądem przypominał ratusz staromiejskiej Warszawy. Jego zasadniczą część stanowił jednopiętrowy, masywny budynek zwieńczony okazałym fryzem attyki, u dołu zaś posiadający wysunięte do przodu, obszerne wejście, które kierowało się w stronę traktu krakowskiego

x Powrót

 O serwisie
© Copyright 2007-2019 - mobiinfo.pl