Łowicz

x Zespół romantyczny gen. Klickiego


W skład zespołu romantycznego gen. Klickiego wchodzi baszta, pałacyk, kaplica i domek dozorcy. Budowle wzniesione wg proj. K. Krauze w latach 20-tych XIX w. Gen. St. Klicki był uczestnikiem walk o niepodległość - od obrony Konstytucji 3 Maja do powstania listopadowego - oraz dowódcą dywizji strzelców konnych w Królestwie Polskim, której sztab stacjonował w Łowiczu.

Obecnie w pałacu mieści się Galeria Malarstwa Współczesnego Zofii i Romana Artymowskich oraz izba pamiątek po gen. Stanisławie Klickim.


 

x Powrót

 O serwisie

Prywatność
© Copyright 2007- 2020 - mobiinfo.pl