Łowicz

x Kościół św. Ducha


Kościół parafialny dla Nowego Miasta, ufundowany w 1404 r. Cztery kaplice, wystrój z XVIII-XIX w. Od strony południowej wmurowany renesansowy nagrobek kobiety, przypuszczalnie Barbary z Sarnowskich Kraśnickiej. Wieża z hełmem cebulowym, ufundowana przez arcybiskupa Wawrzyńca Gembickiego.

x Powrót

 O serwisie

Prywatność
© Copyright 2007- 2020 - mobiinfo.pl