Łowicz

x Ruiny zamku prymasowskiego


Zbudowany po 1355 r. przez arcybiskupa Jarosława Bogorię Skotnickiego, był wielokrotnie rozbudowywany. Rezydencja prymasów I Rzeczypospolitej, w pałacu zamkowym gościli m.in. królowie: Kazimierz Wielki, Zygmunt August, Zygmunt III Waza, Jan Kazimierz, Jan III Sobieski, urzędnicy papiescy: nuncjusze Lipomano, Commendone i legat Possevino.

Zamek częściowo zniszczony w czasie "potopu", dalszego jego zniszczenia dokonali Prusacy. Detale architektoniczne zamku zostały zachowane w pawilonach parku H. Radziwiłłowej w Arkadii i w budowlach gen. Klickiego.


 

x Powrót

 O serwisie

Prywatność
© Copyright 2007- 2020 - mobiinfo.pl