Łowicz

x Kościół poewangelicki


Podobnie jak mariawici, nieliczną grupę pod koniec XIX wieku stanowili ewangelicy. Łowicka parafia ewangelicka została erygowana w 1836 roku przez superintendenta, duchowego kalwińskiego Fryderyka Jakuba Teichmana. Ich świątynia stanęła w latach 1838-1839 u zbiegu ulic Podrzecznej i Browarnej, według projektu Jana Łuczaja, z modyfikacjami Henryka Marconiego.

Jest to kościół murowany, wzniesiony na planie prostokąta, posiadający oryginalna fasadę z monumentalnym sześciokolumnowym portykiem ze stiukowym Okiem Opatrzności w tympanonie. Uwagę zwraca portal wejściowy z nadprożem, wspartym na dwóch konsolach, ozdobionych liśćmi akantu. Między oknami w elewacjach bocznych znajdują się stiukowe wieńce liści laurowych ze wstęgami.

Warto zwrócić też uwagę na stojącą obok kościoła murowaną dzwonnicę, pochodzącą z 1866 roku. Dziś ewangelicy użytkują jedynie kaplicę w dawnej plebani, a kościół w 1991 roku kupił artysta malarz Andrzej Biernacki, wyremontował i stworzył galerię „Browarną”.

x Powrót

 O serwisie

Prywatność
© Copyright 2007- 2020 - mobiinfo.pl