Międzyrzecz

x Szpital w Obrzycach

Budynek administracyjny Samodzielnego Publicznego Szpitala
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

Izba pamięci
Obiekt ten znajduje się na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych.
ul. Poznańska 109.
tel. (095) 741 29 41
wew. 506
http://psychiatria.miedzyrzecz.pl/content.php?mod=news

x Powrót

 O serwisie
© Copyright 2007-2019 - mobiinfo.pl