Puck

x Puckie Cmentarze

Puckie Cmentarze

W dalszej przeszłości w Pucku, mieście otoczonym murami, chowano zmarłych na cmentarzach położonych poza murami, a nieliczne pochówki sytuowano zarówno w obrębie, jak i podziemnych kryptach Fary pw. św. Apostołów Piotra i Pawła. Obecnie puckie nekropolie znalazły się w centrum miasta.

Kilka z puckich nekropolii już nie istnieje.

Dotyczy to cmentarza ewangelickiego przy ul. Wejherowskiej (tuż obok stacji benzynowej), który zamieniono na skwer w kilka lat po II wojnie światowej. Przy ul. Hallera znajdował się cmentarz katolicko-ewangelicki, który powstał w początku XIX w. i funkcjonował blisko 80 lat. W latach 30. XX w. parafia pucka udostępniła go zarządowi miejskiemu, cmentarz przekształcono w zieleniec miejski, a staraniem Towarzystwa Upiększania Miasta Pucka urządzono w jego pn. części "Ogródek Jordanowski" . Dziś w tym miejscu wznosi się pomnik Braterstwa Broni, a obok pozostałą część cmentarza zajmuje hala sportowa miejscowego "Ogólniaka". W pobliżu Zatoki, nieopodal parku nadmorskiego, przy ul. Lipowej znajdował się kirkut - cmentarz żydowski, obecnie jego ślad znaczą potężne łamane głazy. Wysunięty poza granice miasta był cmentarz dla zakaźnie chorych przy ul. Kopernika na tzw. Wzgórzu Wiatracznym, obecnie jest to teren ogródków działkowych.

Dziś istnieją trzy nekropolie:

1. Cmentarz parafialny u zbiegu ul. Nowy Świat i 1 Armii Wojska Polskiego, tzw. Św. Jerzego. Jest to najstarszy z zachowanych cmentarzy; zlokalizowany był przy gotyckim kościele szpitalnym pw. Św. Jerzego. Był dawniej miejscem chowania zmarłych na trąd i cholerę. Znajduje się tam m.in. nagrobek trzech marynarzy z ORP "Kaszub", którzy zginęli w 1925 roku podczas pełnienia służby. 28 czerwca 2007 roku Muzeum Ziemi Puckiej w asyście władz powiatu i miasta Puck dokonało na tym cmentarzu symbolicznego pochówku doczesnych szczątków Pucczan, którzy spoczywali na cmentarzu przy ul. gen. Hallera do czasu rozbudowy hali sportowej.

2. Cmentarz parafialny przy ul. Nowy Świat tzw. "przy dworcu" - założony został w XIX w.; jest to miejsce spoczynku wielu zasłużonych Pucczan. Warto zwrócić uwagę na grobowiec rodziny Antoniego Miotka - znanego działacza społecznego lat 20. i 30. XX w. Miejsce wiecznego spoczynku znalazł tu również nauczyciel i pisarz kaszubski Alojzy Budzisz (1874-1934). W centralnej części nekropolii spoczywają proboszczowie puckiej parafii z przełomu XIX i XX w.3. Cmentarz parafialny przy ul. Lipowej tzw. "nad Zatoką". Założony w latach 30. XX w. stał się miejscem pochówku m.in. ofiar II wojny światowej. Znajduje się tu mogiła zbiorowa lotników MDLot. z kmd. por. pil. Edwardem Szystowskim, którzy zginęli 1 września 1939 r. Nieopodal, w zbiorowej mogile, spoczywają ofiary "Marszu śmierci"- więźniowie obozu koncentracyjnego Stutthof. Nieopodal krzyża jest grób litewskiego ks. prof. Alfonsasa Lipniunasa - organizatora życia religijnego w obozie Stutthof, litewskiego kandydata na ołtarze. Na tym cmentarzu pochowano również proboszczów puckiej fary.

 

Tekst opracowano na podstawie: J.Grochowska, B. Kos-Dabrowska, R. Drzeżdżon. PUCK Stolica Nordowych Kaszub. Wydawnictwo REGION, Gdynia 2007/ Ilustrowany miniprzewodnik; D. Dettlaff, J.P. Dettlaff ... spotkajmy się w Pucku. Wydawnictwo BISMEDIUM Bydgoszcz 2005 /album jubileuszowy 120.lecia TUMP.

x Powrót

 O serwisie

Prywatność
© Copyright 2007- 2020 - mobiinfo.pl