Puck

x Spacerem w Pucku

Spacerem w Pucku

Nasze miasto zaprasza miłośników histori do poszukiwania śladów przeszłości i w takich miejsach jak:

1. Średniowieczny układ urbanistyczny starego miasta (lokacja 1348 r.), z kamienicami XVIII-XIX w. (piwnice starsze) i ratuszem z lat 1863-65.

2. Fara, XIV-XVI w., gotycka ceglana hala z bogatym wyposażeniem wnętrza gł. barokowym; miejsce kultu błogosławionego ks. kmdr ppor. Władysława Miegonia

3. Stanowisko archeologiczne zamku puckiego z XIV-XVI w., ul. Zamkowa

4. Szaniec ziemny z okresu wojen szwedzkich XVII w., ul. Żeglarzy

5. Pomnik Antoniego Abrahama działacza kaszubskiego XIX/XX w. Puck, skwer przy ul. 1 Maja

6. Pomnik gen. Józefa Hallera, dowódcy frontu pomorskiego, który w 1920 r. przejmował z rąk administracji pruskiej Pomorze; realizator zaślubin Polski z morzem. Puck, port rybacki

7. Słupek zaślubinowy ustawiony na pamiątkę zaślubin Polski z morzem 10 lutego 1920 r. Puck, port rybacki

8. Muzeum Ziemi Puckiej w Pucku
tel. 058 673 29 96

- Kamienica mieszczańska, PUCK, pl. Wolności 28: ekspozycja archeologiczna, historyczna, wystawy czasowe;

- Szpitalik, PUCK, ul. Wałowa 11: ekspozycja etnograficzna, kuźnia.

9. Biblioteka Publiczna im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku
tel. 058 673 28 76

PUCK, ul. Sambora 16: wypożyczalnia, czytelnia, stała ekspozycja na temat Zaślubin Polski z morzem, wystawy czasowe

x Powrót

 O serwisie

Prywatność
© Copyright 2007- 2020 - mobiinfo.pl