Słupsk

x Słupski Szlak Gotycki

Kościół Mariacki, wzniesiony w I poł. XIV w., trójnawowy, typu bazylikowego. Kościół św. Jacka z XV w. Do czasu rozruchów luterańskich kościół klasztorny dominikanów.

Mury obronne, wznoszone przez kilkanaście lat na przełomie XIV i XV w., otaczały i chroniły miasto lokacyjne.

Dawny gotycki kościół św. Mikołaja, wzniesiony w początkach XIV w., jako kościół klasztorny sióstr norbertanek.

Baszta Czarownic, zbudowana w XV w.,jako jeden z elementów fortyfikacyjnych miasta lokacyjnego.

 Nowa Brama, czyli wjazd do miasta lokacyjnego od strony Szczecina, zbudowana pod koniec XIV w. w stylu gotyckim.

 Brama Młyńska, czyli wjazd do miasta lokacyjnego od strony Gdańska, zbudowana pod koniec XIV w. w stylu gotyckim.

 Kaplica św. Jerzego, wybudowana w stylu gotyckim pod koniec XV w. przy szpitalu o tym samym patronie.

Marek Sosnowski Specjalista BPiIE

x Powrót

 O serwisie

Prywatność
© Copyright 2007- 2020 - mobiinfo.pl