Solec Kujawski

x Krótko o historii

Historia Solca sięga mroków średniowiecza, kiedy to w 1325 r. książę Kujaw Przemysł nadał osadzie prawa miejskie. W dziejach miasta było wiele momentów ważnych. Na jego losach odcisnęły swe piętno wojny z Krzyżakami, potop szwedzki, z miastem związane są również epizody Insurekcji Kościuszkowskiej oraz Powstania Wielkopolskiego. Jednak najdłuższy i chyba bezsprzecznie najważniejszy wpływ na rozwój miasta miało osiedlenie się przed wiekami w rejonie Solca przybyszów z terenu dzisiejszej Holandii. Do dziś w gminie są pozostałości materialne, jak budynki i nekropolie świadczące o pobycie Olędrów, gdyż takim mianem ich określano. Solec wywodzi swą nazwę od staropolskich wyrazów sół, sołek, które oznaczały spichrz - magazyn zbożowy, gdzie składowano daniny dla księcia (w szczególności zboże). Dzisiejsza nazwa miasta – Solec Kujawski ma rodowód z okresu po odzyskaniu niepodległości po 148 latach zaboru pruskiego. Nazwę tę wojewoda poznański zatwierdził w 1924 r. Patronem miasta jest Św. Stanisław.

x Powrót

 O serwisie

Prywatność
© Copyright 2007- 2020 - mobiinfo.pl