Świdwin

x Warto zobaczyć


Brama Kamienna. Średniowieczny Świdwin strzeżony był przez trzy bramy, z których do dzisiejszych czasów jako jedyna pozostała Brama Kamienna, zbudowana w XIV w., oddzielająca starą część miasta od nowych zabudowań. Za bramą znajdują się odnowione, zabytkowe kamieniczki z XVIII w. Brama powstała na planie czworokąta o dwóch kondygnacjach nadziemnych z poddaszem. Ściany wykonane zostały z cegły gotyckiej, przemurowanej kamieniem polnym. Od strony wschodniej dobudowano ściany przyporowe, tzw. blendy. W 1475 roku miała miejsce przebudowa bramy, a jej szczyty zmieniono w XVIII w. Od 2002 roku świdwińska brama zaopatrzona jest w dębowe wrota, wykonane w stylu gotyckim, prawie 5,5 metrowej wysokości i ważące niemal dwie tony

Wieża Bismarcka Po śmierci Otto von Bismarcka, społeczeństwo pruskie ufundowało budowę licznych wież widokowych upamiętniających Żelaznego Kanclerza. Świdwińska wieża powstała na wzgórzu, na skraju parku miejskiego. Budowę, pod kierownictwem Franza Brewinga, zakończono 17 września 1911 r. Konstrukcja stoi na kwadratowym, 3-metrowym piedestale z wmurowanymi drzwiami, po otworzeniu których można było wejść po krętych schodach na platformę widokową, z czterema tarasami i metalowym koszem obserwacyjnym. Przez długie lata w dniu 1 kwietnia w pobliżu wieży odbywały się uroczystości z okazji urodzin Bismarcka. Po wojnie budowla zaczęła systematycznie niszczeć, a w chwili obecnej, ze uwagi na niebezpieczeństwo, wejście na nią jest niemożliwe.

Cmentarz Żydowski Cmentarz powstał w początku XIX w. przy drodze do Dóbr Rycerskich na stoku wzgórza, które do roku 1945 nosiło nazwę Żydowskiej Góry (Juden Berg). Teren na planie kwadratu, o powierzchni 0,5 ha został otoczony murem kamiennym z luźno poukładanych kamieni polnych i podzielony na kwatery alejami lipowymi. Na cmentarzu pomimo licznych grabieży, zachowało się wiele macew, a układ przestrzenny jest nadal czytelny. Można przypuszczać, że jest to jedna z najlepiej zachowanych nekropolii żydowskich na terenie województwa. Teren cmentarza został w ostatnich latach uporządkowany i jest pod opieką Kościoła Zielonoświątkowego ze Świdwina.

Kościół Mariacki Prawdopodobne powstanie Kościoła w Świdwinie datuje się na 1338 rok. Obecne rozmiary i trójnawowy, gotycki kształt, zostały mu nadane ponad sto lat później. W 1475 r. przybudowano boczne kaplice, gdzie ulokowana została zakrystia, a wieża została wybudowana dopiero w 1505 r. Świdwiński kościół kilkakrotnie ulegał zniszczeniu: w 1644 r. wieża została zniszczona przez uderzenie pioruna, w 1689 r., po wielkim pożarze który strawił niemal całe miasto, z kościoła pozostały tylko otaczające go mury, a w 1776 roku piorun ponownie spalił drewnianą wieżę. W czasie działań wojennych w 1945 roku świątynia została niemal doszczętnie zniszczona, jednak dzięki determinacji parafian i aktywnej działalności Komitetu Odbudowy Kościoła, nastąpiło szybkie jego odbudowanie i regotyzacja. Niestety jak dotąd nie udało się odbudować wieży do dawnych, oryginalnych, strzelistych rozmiarów i kształtów.

Zamek Świdwiński
Warowny zamek wybudowano w XIII wieku, w okresie przedlokacyjnym miasta, tuż przy brodzie na rzece Redze. Miał on strzec komunikacyjnej i handlowej trasy znad morza na południe i ze Szczecina do Białogardu. Budowla nawiązywała nieregularnym rzutem do słowiańskiej tradycji warowni drewniano-ziemnych. Zamek często zmieniał właścicieli – od biskupów kamieńskich odkupili go książęta brandenburscy, a po sekularyzacji zajęły go urzędy pruskie: podatkowy i katastralny, zbrojownia, sąd i więzienie. Po 1945 roku znajdowała się tu siedziba szkoły rolniczej. W 1952 roku miał miejsce pożar, który doszczętnie zniszczył całą warownię. Po odbudowie i oddaniu do użytkowania w 1968 roku zamek został zaadaptowany na cele placówek kulturalnych. Obecnie znajduje się tu siedziba Świdwińskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Miejskiej, przy której mieści się całoroczne Centrum Informacji Turystycznej i Gospodarczej.

Mury obronne
Miejskie mury obronne, budowane od 1319 roku, otaczały miasto i stanowiły zarówno element obrony przed atakiem z zewnątrz, jak i formę dyscyplinowania mieszkańców. Mury były wyposażone w system konstrukcji obronnych - bramy miejskie, basztę okrągłą na narożniku północno-wschodnim i czatownie prostokątne oraz półokrągłe. Od 1787 roku miasto przystąpiło do stopniowej likwidacji murów, sprzedając je na materiał budowlany, jako ostatnią w 1814 r. rozebrano Bramę Młyńską. Do II wojny światowej zachowały się fragmenty murów wbudowanych w budynki mieszkalne i gospodarcze usytuowane przy uliczce przymurnej lub po ich stronie zewnętrznej. Po wojnie w trakcie porządkowania spalonej zabudowy znaleziono kilka odcinków, z których do dnia dzisiejszego zachował się 14 metrowy odcinek w pobliżu Regi, stanowiący obecnie fragment ogrodzenia posesji przy ul. Nad Regą 5a. Zachowany fragment zbudowany jest z cegły w wątku wendyjskim, na kamiennym fundamencie i podmurówce, ma szerokość około 90 cm i wysokość do 2.0 m.

x Powrót

 O serwisie

Prywatność
© Copyright 2007- 2020 - mobiinfo.pl