Wągrowiec

x Ważna informacja dla firm rodzinnych

Firma rodzinna - jak wykorzystać jej atuty” to temat bezpłatnego szkolenia, które odbędzie się w Wągrowcu w marcu br.

Szkolenie to jest skierowane wyłącznie do przedstawicieli firm rodzinnych – przedsiębiorców z Wągrowca prowadzących mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa. Organizuje je firma Betterfield z Poznania współpracująca w jego zakresie z Instytutem Biznesu Rodzinnego oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.

Osoby, które zgłoszą swój udział w szkoleniu będą spotykać się w 10-12 osobowej grupie. Obejmuje ono: szkolenie interaktywne, trwające 5 dni, podczas którego uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak budować zespół pracowników i zarządzać nim, a także poznają zagadnienia z zakresu m.in.:

·         komunikacja międzypokoleniowa, pomiędzy członkami rodziny i osobami spoza rodziny na różnych szczeblach struktury w firmie,

·         negocjowanie, rozwiązywanie sytuacji problemowych,

·         budowanie wizji i strategii rozwoju Firmy Rodzinnej

·      style kierowania i przywództwo według Blancharda,

·      zasady modyfikowania zachowań pracowników,

·      rozmowy kierownicze - jak przekazywać swoje negatywne uwagi? Jak
            wzmacniać pozytywne postawy?

·      efektywne stosowanie kar i nagród,

·      musieć czy chcieć - podstawowy dylemat motywowania. Co robić, by
            ludziom się chciało?

·      zasady efektywnego budowania zespołu

·      psychologiczne aspekty sukcesji

·      konflikty w firmie, konflikty w rodzinie i style zachowania.

Ponadto w ramach bezpłatnego szkolenia jego uczestnicy będą mieli także okazję spotkać się z prawnikiem i omówić z nim problemy prawne i finansowe specyficzne dla Firm Rodzinnych, w tym m.in. związane z przejściem zakładu pracy na spadkobierców i trudnościami natury prawnej, jakie się z tym wiążą, wspólnością majątkową i jej wpływu na prowadzenie przedsiębiorstw itp.

Każdy uczestnik spotkania będzie także miał okazję skorzystać z doradztwa podczas indywidualnych spotkań. Termin doradztwa ustalany będzie  indywidualnie. Po zakończeniu szkoleń każdy uczestnik otrzyma certyfikat. Szkolenie Firma rodzinna - jak wykorzystać jej atuty” będzie podzielone na trzy etapy i będzie się odbywać w Wągrowcu w następujących terminach: 1-2 marca br. (godz. 9:00-15:00), 15-16 marca br. (godz. 9:00-15:00). Natomiast spotkanie z prawnikiem jest zaplanowane na 29 marca br. w godz. od 9:00 do 15:00.

O miejscu szkolenia poinformujemy w osobnym komunikacie.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu są proszone o kontakt z biurem firmy Betterfield w Poznaniu pod nr tel. 61 623 21 63 lub adresem e-mail: m.frontczak@betterfield .pl .

Rekrutacja na szkolenie trwa.
x Powrót

 O serwisie

Prywatność
© Copyright 2007- 2020 - mobiinfo.pl