Barcin

x Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

W 2008 roku Rada Ministrów podjęła decyzję o poszerzeniu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o tereny inwestycyjne o powierzchni 100,5548 ha położone w Gminie Barcin. Zgodnie z rządowymi założeniami powstanie podstrefy PSSE pod Barcinem pozwoli na utworzenie 1300 nowych miejsc pracy, wpłynie na aktywizację gospodarczą i społeczną regionu oraz wygeneruje dodatkowe wpływy do budżetu państwa i samorządu lokalnego. Powstanie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Barcin wiąże się bezpośrednio z planowanymi przez Lafarge Cement S.A. inwestycjami o wartości 320-350 milionów euro i wybudowaniem drugiej linii technologicznej do produkcji cementu. Do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wejdą nieruchomości należące do Lafarge Cement S.A. (62,1156 ha), skarbu państwa (33,51 ha) i Gminy Barcin (4,9292 ha), które utworzą dwa atrakcyjne tereny inwestycyjne Barcin I o powierzchni 33,5100 ha oraz Barcin II obejmujący 67,0448 ha wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 251 Inowrocław – Żnin – Kaliska. Decyzja o utworzeniu strefy w Gminie Barcin to efekt półrocznych zabiegów i starań władz gminy. Jest to także osobisty sukces Burmistrz Barcina Michała Pęziaka, który od początku swojej kadencji postawił na rozwój gospodarczy miasta i gminy Barcin. Sukces Barcina był możliwy również dzięki doskonałej współpracy i wsparciu ze strony Lafarge Cement S.A. oraz zaangażowaniu i lobbingowi władz samorządowych Powiatu Żnińskiego i Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Szczególne podziękowania należą się lokalnym przedsiębiorcom, którzy poparli tę ideę listami intencyjnymi deklarując chęć zainwestowania w PSSE. Inwestorzy proszeni są o kontakt: Grzegorz Smoliński, Kierownik referatu Pełnomocnik ds. rozwoju i promocji gminy, tel. 0-52 383 41 57, telefon komórkowy 662 195 639, fax. (0-52) 383-41-43, e-mail: smolinski@barcin.pl

x Powrót

 O serwisie

Prywatność
© Copyright 2007- 2021 - mobiinfo.pl