Gostyń

x Ważne numery

Numer alarmowy do służb ratunkowych
tel. 112

Pogotowie Ratunkowe
Gostyń, ul. Wrocławska 247
tel. 999 lub +48655720471


Straż Pożarna
Gostyń, ul. Wrocławska 247
tel. 998 lub
+48655720659

Policja
Gostyń, ul. Wrocławska 44
tel.997 lub
+48655758200
Policyjny telefon zaufania
tel. +48655727864

Straż Miejska
Gostyń, Rynek 2
tel. +48655752164 lub +48507154706

Pogotowie Energetyczne
tel. 991 lub
+48655720026

Pogotowie Gazowe
tel. 992 lub
+48655721218

Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne
tel. 994

Szpital SPZOZ
Gostyń, Pl. K. Marcinkowskiego 8/9
tel. +48655726700

x Powrót

 O serwisie

Prywatność
© Copyright 2007- 2021 - mobiinfo.pl