Kamień Pomorski

x Najważniejsze adresy i telefony

Szpital św. Jerzego ul. Szpitalna 10 72-400 Kamień Pomorski tel. (091) 32 62 600

Komenda Powiatowa Policji ul. Żwirki i Wigury 2 72-400 Kamień Pomorski Dyżurka: tel. (091) 38 25 500, 38 25 511 Sekretariat Komendanta: tel. (091) 38 25 514

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ul. Kościuszki 1 72-400 Kamień Pomorski tel. (091) 32 75 610

Prokuratura Rejonowa: ul. Moniuszki 1 72-400 Kamień Pomorski tel. (091) 38 20 188 fax (091) 38 20 975

Powiatowy Urząd Pracy ul. Topolowa 5 72-400 Kamień Pomorski tel. (091) 38 20 285

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Kopernika 26 72-400 Kamień Pomorski tel. (091) 38 23 386

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wąska 1 72-400 Kamień Pomorski tel. (091) 38 22 779

Johannicka Stacja Ambulatoryjno-Domowa ul. Wąska 1 72 - 400 Kamień Pomorski tel. (091) 38 22 495

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Wolińska 7b 72-400 Kamień Pomorski tel. (091) 38 20 144

Urząd Skarbowy ul. Jedności Narodowej 5 72-400 Kamień Pomorski tel. (091) 38 20 054, 38 22 554 fax (091) 38 21 946

Pogotowie wodociągowe tel. 0604 20 84 97 - Kierownik Zakładu tel. 091 38 20 550 - dyżurka firmy tel. 091 38 20 888 - dyżurka firmy

x Powrót

 O serwisie

Prywatność
© Copyright 2007- 2021 - mobiinfo.pl