Kleszczewo

x Tereny Inwestycyjne

Jednym z największych atutów gminy Kleszczewo to OGROMNE PERSPEKTYWY ROZWOJU. Są one konsekwencją korzystnego położenia, powstawania nowych szlaków komunikacyjnych, korzystnych warunków do życia, a także spełnienia wymogów niezbędnych do przygotowania i realizacji inwestycji. W tym przypadku niezbędne są:
- PLAN ZAGOSPODAROWANIA,
- ATRAKCYJNE TERENY INWESTYCYJNE,
- DOBRZE ROZWINIĘTA INFRASTRUKTURA
- ZASOBY SIŁY ROBOCZEJ

Gmina Kleszczewo, jako jedna z niewielu w skali kraju posiada plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący całe terytorium. Plan ten przewiduje przeznaczenie dużej powierzchni gminy na potrzeby inwestycyjne, zarówno pod budownictwo mieszkaniowe, jak i aktywizację gospodarczą. Większość wydzielonych terenów inwestycyjnych położona jest wzdłuż nowych szlaków komunikacyjnych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym (droga ekspresowa S-5, autostrada A-2) i posiada możliwość podłączenia do urządzeń infrastruktury podziemnej (woda, gaz, energia elektryczna, w znacznym stopniu kanalizacja). Potencjał Gminy oraz bliskość Poznania to dostęp do zasobów siły roboczej o różnym stopniu kwalifikacji.

x Powrót

 O serwisie

Prywatność
© Copyright 2007- 2021 - mobiinfo.pl