Koszalin

x Witamy w Koszalinie

Koszalin znajduje się w krainie przyrodniczo - leśnej i jest prawdziwą oazą przyrodniczo - krajobrazową, a to dzięki ogromnej powierzchni obszarów zajętych przez zieleń oraz wyróżniającą się ciekawą i bogatą szatą roślinną.
Na obszarze Koszalina przeważa krajobraz rolniczy, urozmaicony lasami mieszanymi. Miasto zaliczane jest do najbardziej zielonych i czystych ekologicznie miast Polski.
Ponad 40% ogólnej powierzchni Miasta zajmują zieleńce i parki oraz lasy mieszane bogate w buki, polską lianę - wiciokrzew pomorski, cis pospolity, modrzew europejski, dąb bezszypułkowy, jarząb brekinia, brzozę niską oraz bluszcz pospolity i fragment buczyny pomorskiej.
Koszalin obejmuje ponad 98 km2 malowniczego terenu z 4 parkami w samym sercu miasta oraz z wznoszącą się na wysokość 137 m n.p.m. prastarą Górą Chełmską, pokrytą z dwóch stron gęstym lasem.

Miasto nasycone zielenią, w którym istnieje wiele zielonych skwerów, na wschodzie kończy się w/w lasem Góry Chełmskiej, stanowiącym przyrodniczy obszar rekreacyjno-wypoczynkowy z wieloma alejkami spacerowymi, ścieżką edukacyjno-przyrodniczą, parkiem linowym i wieżą widokową (wysokość 31,5 m.), z której rozciąga się wspaniała panorama Koszalina i okolic, aż po Morze Bałtyckie. Częściowo w granicach Miasta leży rezerwat ornitologiczny „Jezioro Lubiatowskie”, obejmujące swym zasięgiem 300 ha wód i 70 ha bagien. Miasto okalają również rezerwaty „Jezioro Parnowskie” i rezerwat glebowego „Bielica” a od północy miasta brzegi Jeziora Jamno ( 9 pod względem wielkości jezioro w Polsce). Na najbardziej cennych przyrodniczo terenach wokół Koszalina utworzony został obszar chronionego krajobrazu pn. Koszaliński Pas Nadmorski.
  
Na podmokłych terenach, w pobliżu południowo zachodniego i południowego brzegu Jeziora Jamno występują lasy i bory bagienne na obszarze zwanym Wielki Łęg z rzadkim na terenie Pomorza zespołem z woskownicą europejską. W bliskości j. Jamno  znajdują swoje siedliska przedstawicieli fauny i flory, podlegający ochronie całkowitej bądź częściowej, w tym przedstawiciele gromady ptaków m.in orzeł bielik, czapla siwa, płazów: żaba śmieszka i flory – m.in.: kruszczyk szerokolistny, Storczyk – kukułka szerokolistna, wiciokrzew pomorski, kalina koralowa, lilia bulwkowata.

x Powrót

 O serwisie

Prywatność
© Copyright 2007- 2021 - mobiinfo.pl