Luboń

x Opieka medyczna

Przychodnia Lekarza Rodzinnego Nr 1 w Luboniu

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
62-030 Luboń
ul. Wschodnia 25 tel.(061)813 03 62, fax .(061)810 45 35
Kierownik: lek. med. Andrzej Rudziński

-------------------------------------------

Przychodnia Lekarza Rodzinnego Luboń - Zabikowo s.c.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Poniatowskiego 20, tel.(061) 810 48 31

Terminy świadczenia usług:
pon.-piąt. 8.00 - 18.00

------------------------------------------

Gabinet Lekarza Rodzinnego

ul. Romana Maya 1A, tel. 61-890-04-85 – rejestracja, 61-899-48-61 - gabinet
Kierownik: Jan Banasiuk

Terminy świadczenia usług:
poniedziałki, wtorki : 8.00 – 12.00 oraz 16.00 – 18.00

środy:8.00 – 12.00

czwartki: 8.00 – 12.00 oraz 16.00 – 18.00

piątki: 8.00 – 12.00

---------------------------------------

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Środowiskowo-Rodzinnej "Panaceum"

62-030 Luboń 
ul. Poniatowskiego 20
tel. (061) 813-12-11
fax (061) 813-12-11
e-mail: nzoz@panaceum.poznan.pl
strona internetowa: www.panaceum.poznan.pl

Dyrektor: mgr Dorota Czajka

Termin wykonywania świadczeń:
poniedz. - czw. 12.00 – 14.00 oraz piątek 11.00 – 13.00

Od dnia 1 marca 2011 roku pielęgniarki rodzinne zaprzestają wykonywania świadczeń w nocy i dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 85/2010/DSOZ z dnia 23 grudnia 2010 roku. Opiekę nad pacjentami w/w zakresie przejmują zespoły nocnej i świątecznej opieki medycznej. 
Najbliższym takim zespołem dla miasta Lubonia, Puszczykowa i gminy Mosina jest  Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Poznaniu mieszcząca się w Luboniu przy ul. Pułaskiego 15, tel. 61 813 09 99.
Więcej informacji uzyskacie Państwo pod numerem infolinii 800-800-805 (dla połączeń stacjonarnych) i 61-194-94 (dla tel. kom.)

--------------------------------------------------

NZOZ Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Luboniu

NZOZ Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Luboniu, ul. Kościuszki 53 , swoją opieką obejmuje nie tylko osoby uzależnione od środków psychoaktywnych, ale także ich rodziny (żony, mężowie, dzieci itd.). W ofercie Poradni oprócz grup dla osób uzależnionych są także grupy terapeutyczno – edukacyjne dla osób współuzależnionych (pozostających w emocjonalnej bliskości z osobą uzależnioną) oraz DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików). Oferujemy również szeroko pojętą pomoc psychologiczną innych zaburzeń (np. bulimia, anoreksja). Usługi Poradni są bezpłatne – kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia

NZOZ Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
ul. Kościuszki 53, 62-031 Luboń

tel. 61-813-09-33

--------------------------------------------------

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Luboniu (z filiami)

Celem działalności poradni jest pomoc psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna zarówno dzieciom jak i młodzieży oraz pomoc w wyborze szkoły, a także zawodu.  Zadaniem placówki jest również udzielanie wsparcia rodzicom i nauczycielom w pełnieniu funkcji wychowawczej i edukacyjnej. Będąc placówką w systemie oświaty, działając zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, poradnia odpowiada na aktualne potrzeby dzieci, młodzieży, ich rodziców i nauczycieli ze środowiska lokalnego.

62-030 Luboń, ul. Żabikowska 40

tel. 61 8130 173

www.ppplubon.pl

ppplubon@powiat.poznan.pl

------------------------------------------------

Rodzinne Centrum Medyczne LubMed
62-030 Luboń ul.J.III Sobieskiego 55 A

tel.61 8 32 68 98

Rejestracja telefoniczna na określony termin i godziny
Termin świadczenia usług:
pon.-pt.8.00-18.00
Szczegółowe informacje na stronie 
www.lubmed.com.pl

-----------------------------------------------

NZOZ MED-LUX LUBOŃ
ul. Żeromskiego 1 / wejście od ul. Fabrycznej

62-031 Luboń

e-mail: med-lux@med-lux.poznan.pl
Rejestracja tel. 61 8 139 223

www.med-lux.poznan.pl
e-mail: m.turska@med-lux.poznan.pl

Terminy świadczenia usług:

Rejestracja
poniedziałek – piątek 07:00 – 18:00

Laboratorium
Poniedziałek – piątek 07:00 – 10:00

Rentgen
Poniedziałek, wtorek, czwartek 12:00 – 18:00
Środa 08:00 – 15:00
Piątek 12:00 – 15:00

-----------------------------

NZOZ ART-MED
Księdza Streicha 27, 62-030 Luboń

Telefon:61 810 20 65

-------------------------------

NZOZ HCP Lecznictwo Ambulatoryjne
ul. Lipwa 60

tel. 61-831-27-10

x Powrót

 O serwisie

Prywatność
© Copyright 2007- 2021 - mobiinfo.pl