Luboń

x Placówki kultury

BIBLIOTEKA MIEJSKA W LUBONIU

 Zobacz więcej >>>

 

Powstanie biblioteki lubońskiej przypada na pierwsze lata powojenne; rok 1946. W pierwszych latach istnienia liczyła około 2 tysiące książek.
Bibliotekę Miejską w Luboniu tworzą: biblioteka centralna: z wypożyczalnią dla dorosłych, z oddziałem dla dzieci i młodzieży, z czytelnią, oraz trzema filiami.
Biblioteka Miejska w Luboniu dzisiaj to instytucja utrzymywana głównie z funduszy publicznych, gromadząca i udostępniająca książki ze wszystkich dziedzin, służąca oświacie i nauce, to również instytucja upowszechniająca i promująca wzorce kulturowe w danym kręgu społecznym
Dzięki systematycznym zakupom książek, czynionym z dbałością o zaspokojenie potrzeb czytelników, biblioteka dysponuje atrakcyjnym i aktualnym księgozbiorem. Na koniec 2007r. księgozbiór biblioteki liczył 63415 tomów i 43 tytuły czasopism.
W 2007r. zarejestrowano 4932 użytkowników, wypożyczając 137991 książek, 5791 czasopism. Statystyczny mieszkaniec Lubonia wypożyczył 4,6 książki w ciągu roku.
Biblioteka centralna jest dostępna dla czytelników przez 6 dni w tygodniu.
Jako wielofunkcyjna placówka kultury nie ogranicza swojej działalności tylko do codziennej obsługi czytelnika. Prowadzi kursy nauki języków obcych, lekcje biblioteczne, warsztaty plastyczne dla dzieci a także różnorodne cykliczne imprezy literackie, teatralne, muzyczne i plastyczne. Propagując różne dziedziny kultury i sztuki, metody i formy jej uprawiania integruje środowisko, skupiając wokół siebie grono wrażliwych odbiorców kultury. Wieczory literacko poetyckie i teatralne, spektakle, wieczory muzyczne, wernisaże i wystawy plastyczne, spotkania z politykami, spotkania z znanymi osobowościami cieszą się niebywałą popularnością
W bibliotece działa „Galeria na Regale”, Sala Historii Miasta-pracownia historyczna, oraz Klub Ludzi Niewidomych i Słabo widzących „Promyk”.
W Oddziale dla dzieci i w holu na I piętrze  funkcjonuje „Galeria Dziecięca”, prezentująca efekty pracy z dziećmi; dorobek różnych konkursów, warsztatów.
Można śmiało zaryzykować twierdzenie, że biblioteka lubońska jest skutecznym animatorem życia kulturalnego na terenie miasta.

 

Biblioteka Miejska w Luboniu
ul. Żabikowska 42
62-030 Luboń
tel: (061) 813-09-72
e-mail:
biblioteka@biblub.com, www.biblub.com
Biblioteka jest czynna w godzinach:
poniedziałek 12.00-20.00
wtorek 09.00-15.00
środa 12.00-20.00
czwartek 09.00-15.00
piątek 12.00-19.00
sobota 09.00-13.00

Filia nr. 2 ul. Armii Poznań
(Ośrodek Kultury)
nieczynna do odwołania

Filia nr. 3 ul. R. Maya 1
(przy Ośrodku Zdrowia)
tel. 0 785 874 382
poniedziałek 11.00-18.00
wtorek 09.00-15.00
środa 10.00-17.00

Filia nr. 4 ul. Sobieskiego 97
(Klub Rolnika)
tel: 0 607 874 382
wtorek 12.00-19.00
czwartek 12.00-19.00
piątek 09.00-15.00


OŚRODEK KULTURY W LUBONIU

   Zobacz więcej >>>

 

Ośrodek Kultury w Luboniu jest samorządową instytucją kultury, której głównym celem jest prowadzenie wielokierunkowej działalności zaspokajającej i rozwijającej potrzeby kulturalne mieszkańców.
Ośrodek proponuje stały program zajęć dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Działalność podstawowa prowadzona jest m.in. w pracowniach: rytmicznej, plastycznej i modelarskiej.
Przy Ośrodku działa Zespół Flażoletowy im. Św Patryka oraz Zespół Tańca Ludowego. Swoją działalność prowadzi też szkoła tańca towarzyskiego dla dzieci oraz tańców latynoamerykańskich dla dorosłych i młodzieży. Prowadzone są lektoraty j.angielskiego oraz pomoc w nauce j. niemieckiego i j. polskiego. Dzieci mogą skorzystać z indywidualnej nauki gry na instrumentach muzycznych, a najmłodsi z zajęć w Klubie Przedszkolaka. Młodzież zainteresowana sportem może zapisać się do drużyny Futbollu Amerykańskiego: „Red Bulls”.
Ośrodek Kultury skupia również wokół siebie liczne stowarzyszenia i organizacje, nad którymi sprawuje opiekę. Są to m.in. Chór „Bard”, którego korzenie sięgają 1935 roku, zespół muzyczny „Ton” istniejący ponad 75 lat, Lubońskie Stowarzyszenie Historyczne zrzeszające pasjonatów historii, Stowarzyszenie Centrum Współpracy z Zagranicą „Luboń bez granic” realizujące współpracę z Gminami Płaskowyżu Wschodniego Rouen poprzez wymianę mieszkańców, Zespół Śpiewaczy „Szarotki”, Koło Gospodyń Wiejskich, Klub AA „Avanti”, Związek Hodowców Gołębi oraz Koło Emerytów i Rencistów przy WPZZ.
W ośrodku odbywają się również próby zespołów młodzieżowych, takich jak np.: „In Twilight s Embrace”.
Szczególne zainteresowanie niektórymi imprezami organizowanymi przez Ośrodek spowodowało wpisanie ich na stałe do kalendarza imprez cyklicznych. Są to: Luboński Przegląd Piosenki Przedszkolnej (4 edycje), „Turniej o Puchar Burmistrza Miasta Lubonia w Boules (4 edycje) w ramach obchodów Dni Kultury polsko-francuskiej organizowany wspólnie z Domem Bretanii, Przegląd Młodzieżowych Zespołów Muzycznych, Święto Niezapominajki, Wielkopolskie Śpiewanie z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki, a także udział Ośrodka w Dniach Lubonia i Triatlonie Osób Niepełnosprawnych.
Co roku organizowany jest wypoczynek dla dzieci w czasie ferii zimowych i wakacji letnich, który cieszy się olbrzymim zainteresowaniem.
Organizowane są również liczne festyny i imprezy kulturalne.
Gościliśmy wielu artystów, m.in. niezapomnianą Hankę Bielicką, Stare Dobre Małżeństwo, Piotra Szczepanika, Władysławę Borkowską, Kabaret Afera, orkiestrę kameralną z Hannoveru, itp.
Ośrodek Kultury prowadzi również wymianę kulturalną z miastami partnerskimi. W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Jeden Świat odbywa się „Workcamp Żabikowo”, w którym corocznie uczestniczy młodzież z Niemiec, Francji i Hiszpanii.

Ośrodek Kultury w Luboniu
ul. Jana III Sobieskiego 97
62-030 Luboń
tel/fax 061 /8130-072
e-mail:
oklubon@tlen.pl
www.oklubon.pl


MUZEUM MARTYROLOGICZNE W ŻABIKOWIE

  Zobacz więcej >>>

 

Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie koło Poznania założone w 1976 roku realizuje swoje zadania statutowe poprzez opiekę nad terenami i obiektami będącymi pozostałością po obozach hitlerowskich funkcjonujących w latach 1941-1945 jak i nad obiektem byłego obozu dla internowanej w latach 1945-1948 cywilnej ludności niemieckiej.
Przestrzeń muzealna około 3 ha rozciągająca się na długości prawie 0.5 km bezpośrednio wzdłuż autostrady A2 - upamiętniona jest również pomnikami związanymi z martyrologią Polaków, Żydów, Luksemburczyków, obywateli byłego Związku Radzieckiego oraz innych narodowości.
Rozbudowany gmach muzeum na bazie baraku poobozowego i pozostałości byłej wilii komendanta obozu hitlerowskiego spełnia wszystkie warunki zachowania i upamiętniania substancji muzealnej; jak również dla celów edukacyjnych udostępnia przestrzeń do funkcjonowania Międzynarodowego Miejsca Spotkań Młodzieży.
Historia Muzeum jest na bieżąco dokumentowana. W archiwach muzealnych znajdują się setki zdjęć z różnych okresów działalności Muzeum. Niewielka część tej dokumentacji została przedstawiona w formie galerii zdjęć, pogrupowanych dekadami.

 

Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie
ul Niezłomnych 2
62-031 Luboń

Otwarte: wtorek-piątek w godzinach 9.00 - 15.00
sobota-niedziela w godzinach 10.00 - 14.00
poniedziałek - nieczynne

WSTĘP DO MUZEUM BEZPŁATNY
 
tel. +48 (61) 813-06-81
fax. +48 (61) 810-34-11
e-mail: muzeum@zabikowo.pl
www.zabikowo.pl
 
Członek ICOM (International Council of Museums)
 
dr Anna Ziółkowska - Dyrektor Muzeum
mgr Marcin Krzysztoń - Kustosz
mgr Renata Wełniak - Adiunkt
mgr Michał Maćkowiak - Starszy Asystent
Aniela Michalska - Główna księgowa
Dorota Olendrowicz - Dokumentalistka
Aleksandra Przybylska - Wykwalifikowana opiekunka ekspozycji

x Powrót

 O serwisie

Prywatność
© Copyright 2007- 2021 - mobiinfo.pl