Luboń

x Współpraca zagraniczna

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

MIASTA PARTNERSKIE

Pierwsza współpraca zagraniczna, której stroną było Miasto Luboń, została podjęta pod koniec lat 80. Partnerstwo nawiązane zostało z gminą Montfoort (Holandia). Umowa współpracy została podpisana na szczeblu wojewódzkim, obecnie współpraca nie jest kontynuowana.
Kolejna umowa w sprawie zawarcia umowy o współpracy partnerskiej została podpisana z  gminą Ruedersdorf (Niemcy - Uchwała nr XLV/213/97 Rady Miasta Lubonia z dnia 27 listopada 1997 roku.), aktualnie współpraca nie jest kontynuowana.

FRANCJA

Kontakty z mieszkańcami Płaskowyżu Wschodniego Rouen w Normandii nasze miasto utrzymuje od 15 lat. Początki wymiany polsko-francuskiej dała w 1994r.  inicjatywa
ks. Tomasza Nawrockiego, potem Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe ,, Forum Lubońskie”. Od 2000r. współpracę kontynuuje Stowarzyszenie Centrum Współpracy
z Zagranicą ,, Luboń bez Granic ”. Stronę francuską od 1997r. reprezentuje Europe
Inter Echanges /Europa Ponad Podziałami/. W tym roku organizacja ta obchodziła jubileusz 30-lecia. Jednym z celów współpracy z EIE jest zjednoczenie ludzi bez względu na język,
miejsce zamieszkania czy wyznanie. Formalnym usankcjonowaniem dotychczasowych
przyjacielskich kontaktów z mieszkańcami 15 gmin Kantonu Boss było podpisanie 6.04.2002r.  KARTY PRZYJAŹNI, na podstawie uchwały w sprawie współpracy z Gminami Płaskowyżu Wschodniego w Rouen (Francja) - Uchwała nr XXXVII/194/2001 Rady Miasta Luboń z dnia 26 lipca 2001 roku
Jej ratyfikowanie nastąpiło 24.08.2002r. w Belbeuf. Dzięki tej współpracy setki mieszkańców naszego miasta miało okazję poznać życie, kulturę, zwyczaje, język i walory turystyczne Normandii. To bezpośrednie kontakty z rodzinami francuskimi umożliwiały wzajemne poznanie się i zrozumienie, wzbogacały nas o nowe wrażenia i doświadczenia, a także uczyły tolerancji. 
W ramach tej współpracy realizowany jest projekt ,, Ensemble pour le Jeux Europeens”.
Odbyły się dwie edycje gier europejskich pierwsza we Francji w 2006r., druga 2008r w Gostyniu gdzie ze sportowej rywalizacji zwycięsko wyszła drużyna z Lubonia i to właśnie w naszym  mieście odbędzie się w 2011r trzecia edycja sportowych zmagań.
W 2006r. na wniosek Stowarzyszenia Luboń bez Granic Rada Miasta uhonorowała tytułem zasłużony dla Miasta Luboń państwa Józefę i Józefa Dylewiczów.

  EUROPE INTER ECHANGES  
Comité de Jumelage des Communes du Canton de BOOS

 

RUMUNIA

Współpraca z miastem Bumbesti Jiu (Rumunia) została podpisana w 2009 roku na podstawie uchwały nr XXIX/182/2009 Rady Miasta Luboń z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie współpracy z Miastem Bumbesti Jiu w Rumunii.
Pierwsza oficjalna wizyta przedstawicieli rumuńskiego miasta odbyła się 5 listopada 2008 roku, której efektem było podpisanie deklaracji intencji w sprawie nawiązania współpracy jednostek samorządu terytorialnego.
Oficjalna wizyta władz Miasta Luboń w gminie partnerskiej odbyła się w maju 2009 roku, podczas której został podpisany protokół partnerstwa.
Do tej pory kontakty z miastem Bumbesti Jiu dotyczyły wymiany międzyszkolnej co w efekcie stało się zaczątkiem szerszej współpracy.

   PRIMARIA BUMBESTI-JIU

x Powrót

 O serwisie

Prywatność
© Copyright 2007- 2021 - mobiinfo.pl