Translub Luboń

x Kontakt

Przedsiębiorstwo Transportowe
Translub Sp. z o.o.

62-030 Luboń,
ul. Przemysłowa 13/15

Kontakt telefoniczny
centrala: (061) 813-01-45
dyspozytor: (061) 813-01-29
fax (061) 813-01-77

Adresy e-mail:

Prezes Zarządu - z.bernat@translub.pl
Sekretariat - sekretariat@translub.pl

Konto bankowe:
BZ WBK S.A. O/L-ń 28 1090 1476 0000 0000 4708 7953

NIP: 777-00-01-217
REGON: 630529796

x Powrót

 O serwisie

Prywatność
© Copyright 2007- 2021 - mobiinfo.pl