ZKP Suchy Las

x Cennik

BILETY JEDNORAZOWE :

Bilety jednorazowe na liniach "905","906","907","918":
- bilet jednorazowy normalny „A” -------------------------- 4,00 zł
- bilet jednorazowy ulgowy „B” ----------------------------- 2,00 zł

Bilety jednorazowe na linii „909”:
- bilet jednorazowy normalny „LA” ------------------------- 3,40 zł
- bilet jednorazowy ulgowy „LB” ---------------------------- 1,70 zł

Bilety jednorazowe na linii „N” (nocnej)

- bilet jednorazowy normalny „NA” ------------------------- 8,00 zł

- bilet jednorazowy ulgowy „NB” ---------------------------- 4,00 zł


BILETY MIESIĘCZNE :

Bilety sieciowe na linie: "905","906","907","918":
- bilet miesięczny normalny „A” ----------------------------- 90,00 zł
- bilet miesięczny ulgowy „B", "BU" ------------------------ 46,00 zł

Bilety liniowe na linię „909”:
- bilet miesięczny normalny „LA” ---------------------------- 70,00 zł
- bilet miesięczny ulgowy „LB” ------------------------------- 36,00 złBilet miesięczny gminny ----------------- 68,00 zł

Bilet miesięczny szkolny „S”
uprawnia wyłącznie na dojazd dzieci z terenu gminy
Suchy Las do szkół zlokalizowanych na jej terenie -------- 23,00 zł

OPŁATY DODATKOWE


- przewóz bagażu, wózka ---------------------------------------- 4,00 zł
- przewóz psa /bez względu na wielkość/ --------------------- 2,00 zł

Za przejazd bez ważnego biletu lub brak opłaty za
bagaż, wózek, psa lub przewóz rzeczy zakazanych
lub brak dokumentu uprawniającego do ulgi.
lub bezpłatnego przejazdu.
Opłata płatna kontrolerowi w autobusie ---------------------- 90,00 zł
Opłata j.w. płatna na konto firmy kontrolerskiej ----------- 100,00 zł
Opłata karna za spowodowanie zatrzymania lub
zmianę trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny ------- 250,00 zł
Opłata manipulacyjna związana ze zwrotem

lub umorzeniem opłaty dodatkowej w wysokości

poniesionych kosztów nie więcej niż -------------------------- 20,00 zł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01-lutego-2008 r.

x Powrót

 O serwisie

Prywatność
© Copyright 2007- 2021 - mobiinfo.pl