Gniezno

x Muzea

Muzeum Początków Państwa Polskiego
    MPPP jest instytucją zajmującą się ekspozycją dziedzictwa polskiego średniowiecza oraz historią Gniezna i regionu. Na jego terenie obejrzeć można wystawy stałe, w formie spektaklu audiowizualnego prezentujące historię i kulturę pierwszych wieków istnienia państwa polskiego. Prezentowana jest tam także historia Gniezna od początku, do schyłku średniowiecza oraz kolekcja dekorowanych gotyckich kafli piecowych. Na jego terenie można zapoznać się także z tematyką kultury materialnej mieszkańców Gniezna od XVI do początków XIX wieku oraz kolekcją malarstwa olejnego XIX wieku dotyczącą dynastii piastowskiej. W muzeum znajdują się także repliki romańskich drzwi: tzw. gnieźnieńskich i płockich;  portrety świeckich i kościelnych dostojników ziemi gnieźnieńskiej, zbiór odlanych z brązu historycznych godeł Polski i kompozycja przestrzenna - monumentalna tkana rzeźba wykonana w 1977 roku specjalnie do wnętrza muzeum przez światowej sławy artystkę Magdalenę Abakanowicz.
    Powstanie Muzeum w Gnieźnie związane było z prowadzonymi od 1948 roku pracami archeologicznymi, których celem było pozyskanie materiałów dokumentujących początki państwa polskiego i jego pierwszej stolicy. Powołano je w 1956 roku jako Gnieźnieński Oddział Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. W 1966 roku, w ramach obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego, zrodziła się idea poszerzenia zakresu działalności Muzeum i budowy nowej siedziby dla rozwijającej się instytucji. Muzeum w Gnieźnie stało się samodzielną placówką w 1973 r. Wówczas rozpoczęto budowę nowego gmachu przy ulicy Kostrzewskiego Oficjalne otwarcie stałej ekspozycji oraz nadanie nazwy Muzeum Początków Państwa Polskiego nastąpiło w marcu 1983 roku.
    MPPP prowadzi takze działalność naukową, ważnym jej elementem są prowadzone od wielu lat badania archeologiczne, dzięki którym poszerzona została wiedza o początkach pierwszej stolicy Polski i Państwa Polan. Obok ekspozycji stałych instytucja prezentuje duża ilość niezwykłych wysław czasowych. W ostatnich latach można tam było obejrzeć miedzy innymi takie wystawy, jak: „Naród Sobie – 90. rocznica Powstania Wielkopolskiego”, „Chińska Armia Terakotowa”, „Ars scribendi – O sztuce pisania w średniowiecznej Polsce” czy „Archeologia podwodna”.
Informacje o aktualnych cenach biletów oraz godzinach otwarcia i warunkach zwiedzania wystaw znaleźć można na stronie: www.mppp.pl.


Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej
    Od 1991 roku muzeum to, znajdujące się na historycznym Wzgórzu Lecha prezentuje zwiedzającym niezwykłe eksponaty pochodzące ze skarbca Katedralnego. Są to między innymi Kielich zw. św. Wojciecha, Kielich królewski oraz bezcenne relikwiarze: św. Urszuli, św. Barbary, św. Gereona oraz relikwiarz w formie krzyża Jakuba z Sienna, a także ponad 70 innych obiektów z okresu od X do XVIII wieku.
ma2m.JPG    Pozostałe zbiory tej jednostki podzielić można na kilka działów, wśród których wyróżnić możemy: rzeźbę w drewnie, malarstwo trumienne, stolarstwo portretowe i sakralne, tkaniny liturgiczne, dział medalierski oraz pamiątki prymasowskie.
    Jednostka sprawuje również opiekę nad skarbcem katedralnym, który obok Wawelskiego należy do posiadających najcenniejsze i najbardziej unikatowe zabytki sakralnej sztuki romańskiej i gotyckiej oraz nad zabytkami samej Katedry, do których należą między innymi Drzwi Gnieźnieńskie.
ma3m.JPG    Muzeum Archidiecezjalne znajduje się przy ul. Kolegiaty 2, tel. 61 426 37 78. Zwiedzać je można od maja do września w godzinach od 9.00 do 17.30 (oprócz poniedziałków) oraz od października do kwietnia w godzinach od 9.00 do 15.00 (oprócz niedziel, świąt i poniedziałków).

x Powrót

 O serwisie

Prywatność
© Copyright 2007- 2021 - mobiinfo.pl