Knurów

x Historia miasta

Choć dzisiejszy Knurów uzyskał prawa miejskie stosunkowo niedawno, bo w 1951 roku w wyniku połączenia z Krywałdem i Szczygłowicami, to jego historia jest znacznie bogatsza. Pierwsze wzmianki o Knurowie pochodzą z "Księgi uposażeń biskupstwa wrocławskiego" datowanej na przełom XIII i XIV wieku. W tym to okresie Knurów był już zorganizowaną osadą i stanowił część składową ziemi gliwickiej. Na przestrzeni od XV do XVIII wieku, losy Knurowa toczyły sie podobnie jak całego Górnego Śląska, który przechodząc z rąk do rąk często zmieniał swoją przynależność do różnych monarchii. Jednym z najstarszych obiektów zachowanych z tego okresu jest XVI wieczny drewniany kościół p.w. św. Wawrzyńca (przeniesiony w 1936r. do Chorzowa). Na oryginalny wystrój kościółka składały się między innymi cenne rzeźby św. Anny Samotrzeciej, św. Wawrzyńca oraz Pięknej Madonny z Knurowa. Ta ostatnia, powstała około 1420 roku, jest obok Madonny z Krużlowej jedną z dwóch zachowanych w Polsce rzeźb przedstawiających średniowieczne Madonny (wszystkie knurowskie figury znajdują się obecnie w zbiorach Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach). Zasadnicze zmiany w historii przyniósł miejscowości wiek XIX, związany z procesem industrializacji. Knurów z osady typowo wiejskiej przekształcił sie w ośrodek przemysłowy. Dotychczasowa zabudowa siedliskowa wzbogacona została nowymi obiektami. Na ich tle wyróżniał się wybudowany w poł. XIX wieku na terenie dóbr rycerskich dwór wraz ze stawem (w mocno zmienionym obiekcie mieści się aktualnie siedziba NOT i Izba Tradycji Górniczej KWK Knurów przy ul. Dworcowej). Dynamiczny rozwój górnictwa i rosnące zapotrzebowanie na materiał strzelniczy przyczynił się do powstania w 1875 r. pierwszej fabryki - prochowni na Krywałdzie. Obecnie jedynymi śladami po dawnej świetności zakładu funkcjonującego przez ponad 120 lat najpierw jako ,,Lignoza", a później Krywałd-ERG, są zlokalizowane w rejonie ulicy Zwycięstwa: okazały budynek dyrekcji, neogotycka kapliczka św. Barbary oraz kościół parafialny p.w. św. Antoniego, który mieści się w budynku dawnej cechowni.

x Powrót

 O serwisie

Prywatność
© Copyright 2007- 2021 - mobiinfo.pl